ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για μηνιαίο Rebate 17-02-2016

Μαρούσι, 17/2/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Οργανισμού και του νέου τρόπου λειτουργίας του, σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε εφαρμογή ο μηνιαίος υπολογισμός του rebate (κατά το χρόνο υποβολής της δαπάνης στο e-Dapy).
Προς την κατεύθυνση αυτή, γνωστοποιούμε στους παρόχους μας (πλην φαρμακείων και φαρμακευτικών εταιρειών) τα κάτωθι:
Α. Έχει ενσωματωθεί πλέον στο σύστημα e-dapy και προκύπτει αυτόματα το αναλογούν ποσό rebate για δαπάνες από Ιανουάριο του 2016 και εφεξής. Στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται θα πρέπει να αναφέρονται τα αντίστοιχα ποσά που προκύπτουν από τα πεδία της υποβολής του e-dapy και ειδικότερα:
1.    Ποσό υποβολής προ ΦΠΑ
2.    Ποσό Rebate (που αναλογεί)
3.    Τελικό Ποσό προ ΦΠΑ
4.    Αξία ΦΠΑ
5.    Τελικό Ποσό

Β. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί ήδη η υποβολή της δαπάνης χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, το rebate θα υπολογισθεί από τον ΕΟΠΥΥ (με τη διαδικασία που πραγματοποιείτο και τα προηγούμενα έτη) και το ποσό που θα προκύψει θα συμψηφιστεί με την εξόφληση μηνός Ιανουαρίου 2016.
Γ. Για τις υποβολές των μηνών Φεβρουαρίου-16 και επόμενων μηνών θα τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο Α.
Δ. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και την εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων δίνεται παράταση των υποβολών του μηνός Ιανουαρίου μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου