Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για το φάρμακο

Αναρτήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω) για τη σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.
Ως μέλη της ορίζονται οι κάτωθι:
Δημήτριος Γεωργακέλλος (καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Μέλανι Ντόιτς (επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας − Ηπατολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”).
Δημήτριος Πανταζής (διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ), με αναπληρωτή τονΗλία Γιαννόγλου (φαρμακοποιό − αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων).
Γεώργιος – Φίλιππος Ταραντίλης (οικονομολόγος Υγείας), με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Ρούπα (οικονομικός διευθυντής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου − Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου”).

Παναγιώτα Λίτσα (προϊσταμένη της ∆ιεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Κανή (προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ).
Αντωνία Γιαννάκου (προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κικίλια (προϊστάμενο Τμήματος ∆ιαπραγμάτευσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ).
Κωνσταντίνος Μπαρούς (προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ταμπά (προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ).
Κλεόβουλος Αλεξιάδης (οικονομολόγος − μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ), με αναπληρωτή τον Ξενοφώντα Θειακό (διευθυντή Φαρμακείου Νοσοκομείου “Σωτηρία”).
Χάρης Παπαδάκης (οικονομολόγος), με αναπληρωτή τον Στερνό Ποράβο (οικονομολόγο).
Ελένη Μανίτσα (πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων), με αναπληρώτρια την Ειρήνη Βαλσάμη (βιολόγο).
Τα μέλη εκλέγουν στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία εκ των παρόντων μελών, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Διαπραγμάτευση

Σκοπός της Επιτροπής είναι να διαπραγματεύεται άμεσα με τις φαρμακευτικές εταιρείες τις τιμές των σκευασμάτων (κατά κύριο λόγο τα ακριβά και εξειδικευμένα σκευάσματα) και να επιτυγχάνει σημαντικές εκπτώσεις με γνώμονα το όφελος του ελληνικού συστήματος Υγείας και των ασθενών.
Αντικείμενό της είναι αποκλειστικά η διαπραγμάτευση των τιμών των σκευασμάτων, για τα οποία θα έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να ενταχθούν στη θετική λίστα.
Ο κ. Γεωργακέλλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.Β.Α.).
Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Διδάσκει συνολικά πέντε προπτυχιακά μαθήματα καθώς και αρκετά μεταπτυχιακά.
ΔΗΜ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου