Σημαντική υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης το 2015 – Ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ

Ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ η υπέρβαση στη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2015.
Με αυτό το δεδομένο, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 350 αφορούν τον αυτόματο μηχανισμό επιστροφής υπέρβασης (clawback) και τα 250 την υποχρεωτική έκπτωση (rebate).
Η αυξημένη δαπάνη αποδίδεται στην αύξηση των παραγγελιών – πριν από το τέλος του έτους - για φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία παρέχονται πλέον από τα νοσοκομεία.
Οι υπερβάσεις επιβαρύνουν σημαντικά τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες απέστειλαν σχετική πρόταση για εξορθολογισμό προς τον υπουργό Υγείας και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Η πρόταση στοχεύει στη διασφάλιση της κανονικότητας στη χορήγηση των φαρμάκων προς τους ασθενείς, χωρίς όμως να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) προτείνει – μεταξύ άλλων – τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της δαπάνης, στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των αρμοδίων φορέων (υπουργείο, ΕΟΠΥΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΕΟΦ).
Προτείνει, επίσης, αξιολόγηση της δαπάνης με βάση το είδος των χορηγούμενων φαρμάκων και των ποσοτήτων τους (δοσολογία, συσκευασία).

Εισήγηση

Ο ΣΦΕΕ εισηγείται παράλληλα:
Χρήση θεραπευτικών οδηγιών (πρωτοκόλλων) από τους γιατρούς για τις πιο δαπανηρές θεραπείες και έλεγχος των πιθανών υπερβάσεων.
Ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διαμορφώνονται ειδικές τιμές, με βάση τις ποσότητες που καταναλώνονται.
Η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ έχει καθοριστεί στο 1,94 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός είναι ανελαστικός («κλειστός») και κάθε υπέρβαση στο συγκεκριμένο ποσό πρέπει να επιστρέφεται με clawback και rebate από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου