ΕΠΥ: Αναζητούνται μέθοδοι για πιο φθηνή διαχείριση μολυσματικών - νοσοκομειακών αποβλήτων

Πιο φθηνές και αποδοτικές μεθόδους διαχείρισης των μολυσματικών και νοσοκομειακών αποβλήτων, αναζητεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ).
Η πρόεδρος Πετρούλα – Αναστασία Σαρτζετάκη (φωτό) πρότεινε και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΥ αποδέχτηκε τη συγκρότηση επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
Η επιτροπή θα επεξεργαστεί σχέδιο για την ορθολογική απόδοση των τιµών σχετικά µε τη διαχείριση µολυσµατικών και νοσοκοµειακών αποβλήτων και την εναρµόνιση του Παρατηρητηρίου Υπηρεσιών µε τη νέα νοµοθεσία.
Θα αναζητήσει, επίσης, εναλλακτικές µορφές διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων, µε σκοπό τη µείωση του κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Σύμφωνα με την νομοθεσία (ΚΥΑ 37591/2031 του 2003), ιατρικά απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες.

Για πρακτικούς κυρίως λόγους, που αφορούν στον τρόπο διαχείρισής τους, τα απόβλητα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Τα ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα, τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα.
Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα), τα απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα τοξικό και μολυσματικό χαρακτήρα, τα απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (μη μολυσματικού χαρακτήρα) και άλλα ιατρικά απόβλητα (ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση).

ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ-WHO) δίνει έναν γενικότερο ορισμό για τα ιατρικά απόβλητα, ως τα απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες που αφορούν υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων σε Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ), ερευνητικά εργαστήρια ή ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με «φροντίδα υγείας», αλλά και από άλλες μικρότερες πηγές, όπως φροντίδα υγείας παρεχόμενη στο σπίτι.
Το θέμα των αποβλήτων έχει κατά καιρούς έρθει στην επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
Έχει καταγγελθεί ότι μολυσματικά απόβλητα πετιούνται σε απλές χωματερές ή ότι γίνονται μεγάλες χρεώσεις για διαχείριση αποβλήτων τα οποία δεν θεωρούνται μολυσματικά ή επικίνδυνα.
Δ.Κ.

Σχόλια