“Όχι” στην απασχόληση πανεπιστημιακών στον ιδιωτικό τομέα

Κανένα περιθώριο παρερμηνείας δεν αφήνει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το δικαίωμα πανεπιστημιακών γιατρών να απασχολούνται παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα.
Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, πανεπιστημιακοί γιατροί που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια.
Το σχετικό κείμενο απεστάλη από το υπουργείο Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας και στον πρόεδρο Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεδομένου ότι το σχετικό ερώτημα αφορούσε γιατρούς του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου.
Το Νομικό Συμβούλιο με την απόφασή του, γνωμοδοτεί ότι στους πανεπιστημιακούς γιατρούς απαγορεύεται οποιαδήποτε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα.

Καταγγελίες

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, στο υπουργείο Υγείας υπεβλήθησαν καταγγελίες κατά τις οποίες πανεπιστημιακοί γιατροί, του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις και δέχονται ασθενείς σε συγκεκριμένο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Λάρισας, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2889/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4025/2011.
Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του υπ. Υγείας με τα αρ. Υ3β/ΓΠ/6393/3-2-2012, Υ3β/Γ/Ποικ.44048/8-4-2012 και Υ4ε/46640/9-5-2012 έγγραφα της έχει διατυπώσει την άποψη ότι απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά η θεραπευτικά εργαστήρια.
Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 156/5-6-2012 έγγραφό τους, καθηγητές του χειρουργικού τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς τους υπουργούς Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποστηρίζουν, ότι:

Άνιση

Εάν δεν είναι δυνατή η περαιτέρω πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων σε ιδιωτικές κλινικές, τότε δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων που δεν απαιτούν περαιτέρω επεμβατικές πράξεις, προκειμένου να υπάρξει θεραπεία του ασθενούς και εκείνων που απαιτούν επιπλέον επεμβατικές πράξεις κλπ (χειρουργών αναισθησιολόγων) και ζητούν την ανάκληση των προαναφερθέντων εγγράφων του υπουργείου Υγείας.
Η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνη επί του συγκεκριμένου ερωτήματος και αφορά όλους τους πανεπιστημιακούς γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιατρικά μηχανήματα εντός των ιδιωτικών φορέων.
Ισχύει, δε, για όλους ανεξαιρέτως τους πανεπιστημιακούς ιατρούς είτε τυγχάνουν πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

1 σχόλιο: