ΕΕΜΥΥ: Δεν έπρεπε να απομακρυνθούν διοικητές που κρίθηκαν θετικά

Την αντίθεσή στην απομάκρυνση διοικητών των νοσοκομείων που αξιολογήθηκαν θετικά για το έργο τους, διατυπώνει σε δημόσια ανακοίνωσή της, η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ). Η ΕΕΜΥΥ αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
"Η ΕΕΜΥΥ είχε διαπιστώσει και διατυπώσει  προ πολλού την έγκυρη και επιβεβαιούμενη άποψη ότι, οι συντριπτικά περισσότεροι υπηρετούντες ήσαν ακατάλληλοι και είχαν διορισθεί με αμιγώς κομματικά κριτήρια. Διαφωνούμε, ωστόσο, με την «πολιτική απόφαση» απομάκρυνσης ελάχιστων στελεχών, παρ΄ ότι αρμοδίως κρίθηκαν  θετικά. Υποτίθεται ότι, η Επιτροπή αξιολόγησε όλες τις εκφάνσεις της δράσης τους, και η ασαφής επίκληση μιας νεφελώδους «εργασιακής ειρήνης» εκφεύγει των επιστημονικών ορίων της αξιοκρατικής και ασθενοκεντρικής διοίκησης ενός συστήματος υγείας".
Σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι διοικητές και τη διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί για την πλήρωση των κενών θέσεων η ΕΕΜΥΥ επισημαίνει μεταξύ άλλων:
 Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι «τα τυπικά προσόντα θα είναι ακριβώς τα ίδια με τις ανάλογες προκηρύξεις του παρελθόντος», δηλαδή θεωρείται επαρκές εφόδιο μόνον ένα οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Πρόκειται για ατυχέστατη επανάληψη μιας τελείως ανεπαρκούς προϋπόθεσης, για διορισμό σε θέσεις τέτοιας σημασίας. 

Ταυτόχρονα, η υπουργική Ανακοίνωση αναφέρει ότι «θα συνεκτιμηθούν για πρώτη φορά» διάφορα άλλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων, που όμως προϋπήρχαν, σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, και (δήθεν)  «συνεκτιμήθηκαν» από τους συμμετέχοντες στην προηγούμενη  Επιτροπή.
 Αντί της αναγκαίας νομοθετικής κατοχύρωσης των ελάχιστων, απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψήφιων Διοικητών, το Υπουργείο εμφανίζεται να διατηρεί την αυθαίρετη και βολική«συνεκτίμηση», που οδήγησε μέχρι σήμερα στην κατάλυση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και στην απροκάλυπτη κομματικοποίηση.
 Η ανακοίνωση του υπουργείου εμπεριέχει ένα πλέγμα σωστών -αλλ΄ απλώς «συνεκτιμώμενων» -  δυνητικών και διαζευκτικών προσόντων. Όμως, η απλή «συνεκτίμηση»  ή όχι, κατά το δοκούν, μπορεί άνετα να οδηγήσει  σε τραγελαφικές καταστάσεις, όπως:
 -Να διοριστεί Διοικητής ένας πτυχιούχος Δασοπονίας, χωρίς άλλο τυπικό ή ουσιαστικό προσόν, αρκεί να είναι μέλος κάποιου σωματείου προστασίας των Δασών («συμμετοχή σε εθελοντική οργάνωση»),
 -Να διοριστεί Διοικητής ένας Δρας Αισθητικής Χειρουργικής ή Κλινικής Χημείας ή Οδοντιατρικής (τίτλος «συναφής με τις υπηρεσίες υγείας», γενικώς και αορίστως),  χωρίς ίχνος επαφής με τη Διοίκηση ή τα Οικονομικά ή την Πολιτική της Υγείας,
  -Να διοριστεί Διοικητής ένας Θεολόγος, με πλήρη άγνοια Πληροφορικής ή Σχεδιασμού ή Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, αλλά «με γενικότερη κοινωνική αναγνώριση»  (π.χ. εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος),
 -Να διοριστεί Διοικητής ένας άνεργος νεαρός πτυχιούχος, χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη εργασιακή εμπειρία  (αφού, η επαγγελματική διαδρομή  –αν βέβαια και εφόσον υπάρχει-  απλώς «συνεκτιμάται») ! 
Γνωρίζοντας ότι επίκειται η κατάθεση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, η ΕΕΜΥΥ ΖΗΤΕΙ να τροποποιηθούν οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), σύμφωνα με τις Προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας, με τα υπ΄ αριθ. 1184/5-3-2015 και 1249/22-10-2015  δημοσιοποιημένα έγγραφά μας.
Εκπροσωπώντας την Ελλάδα διεθνώς, για ζητήματα Νοσοκομειακού Management, η ΕΕΜΥΥ καταλήγει ζητώντας να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι κατευθυντήριες προτροπές της International Hospital Federation (IHF) και της European Association of Hospital Managers (EAHM), που αναφέρονται στην Επιστημονική Διοίκηση των Νοσοκομείων και έχουν ενσωματωθεί στις παραπάνω Προτάσεις μας. Θα είναι θλιβερό,καταλήγει η Εταιρεία,η Ελλάδα να αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή, για τον τρόπο άσκησης της  νοσοκομειακής διοίκησης.

Σχόλια