"Πρεμιέρα" στη Διαύγεια για το νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

«Πρεμιέρα» στη Διαύγεια, όπου αναρτήθηκε απόφαση για τον ΕΟΠΥΥ, έκανε ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού κ. Σωτήρης Μπερσίμης, μετά και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του διορισμού του. 

Είχε προηγηθεί η αποδοχή παραίτησης του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτριου Κοντού με ταυτόχρονο διορισμό του κ. Μπερσίμη, πτυχιούχο Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτορα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ως Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με πενταετή θητεία. 

Επίσης, στη θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Νικόλαου Μπραβάκου διορίστηκε ο κ. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, πτυχιούχο Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τριετή θητεία και αρμοδιότητες στην παροχή, στον έλεγχο και στην κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας προς τα υπαγόμενα πρόσωπα στον ΕΟΠΥΥ. 

Σημειώνεται ότι η απόφαση του νέου προέδρου του ΕΟΠΥΥ αφορά την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με έργο το συντονισμό και τη συγκέντρωση των στοιχείων και δεδομένων για την ολοκληρωμένη παρουσίαση αυτών στα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών.

Σχόλια