ΠΑΣΙΔΙΚ - Ενημέρωση σχετικά με τις νέες τιμές αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 23/12/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σας ενημερώνουμε για τα εξής :

1) Κάποιες εξετάσεις είναι κοστολογημένες στο Παράρτημα Ε και στο Παράρτημα ΣΤ. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι τιμές που εμφανίζονται στο Παράρτημα Ε και εκ παραδρομής εμφανίζονται με άλλες τιμές στο Παράρτημα ΣΤ.

2) Όσο αφορά την ισχύ του Φ.Ε.Κ. με τις νέες τιμές, η ενημέρωση που είχαμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι ότι θα έχει έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του και μετά, δηλαδή από 22/12/2015.

3) Όσο αφορά την εκτύπωση των παραπεμπτικών με τις καινούργιες ασφαλιστικές τιμές από την ΗΔΙΚΑ, μας ενημέρωσαν ότι προς το παρόν δεν έχουν τροποποιηθεί οι τιμές των εξετάσεων αυτών και κατά πάσα πιθανότητα θα τροποποιηθούν με την νέα χρονιά, αφού πρώτα τροποποιηθεί η αποτύπωση των νέων τιμών στο e-ΔΑΠΥ.

4) Σχετικά με τη συμμετοχή που θα κρατάμε από τους ασφαλισμένους, μας ενημέρωσαν ότι οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν το ποσό που θα αναγράφεται στα παραπεμπτικά που θα προσκομίζουν.

Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας


Δρ Γεώργιος Βουγιούκας     Ιωάννης Καραμηνάς 
Ιατρός Ακτινολόγος             Βιοχημικός

Σχόλια