Πιο ενδελεχή έλεγχο στις σχέσεις εταιρειών και Επιστημόνων Υγείας υπόσχεται νέος Κώδικας Δεοντολογίας

Ένα, νέο ενιαίο Κώδικα Δεοντολόγιας ενέκριναν πριν από λίγες ημέρες οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο Ευρωπαϊκών Συνδέσμων: EUCOMED που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (medical devices) και EDMA που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία in-vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και που πλέον λειτουργούν υπό την κοινή ομπρέλα της MedTech Europe.
Τα μέλη της MedTech Europe ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας, που σκοπό έχει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικότητας του κλάδου.
Σύμφωνα με τον Παύλο Αρναούτη, πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών Βιοτεχνολογικών Προϊόντων ( ΣΕΙΒ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της European Diagnostics Manufacturing Association (EDMA), οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας αφορούν τις σχέσεις αυτών των εταιρειών με τους Επιστήμονες Υγείας- και ειδικότερα στο θέμα των χορηγιών που παρέχονται στους τελευταίους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και για εκδηλώσεις ενημέρωσής τους, για τα καινούργια εξελιγμένα και καινοτόμα προϊόντα.

Οι σχέσεις αυτές, υποστηρίζει ο ίδιος, βρίσκονται υπό συνεχή πλέον έλεγχο από τις Αρχές, την κοινή γνώμη αλλά και τον Τύπο, επομένως θεωρήθηκε απαραίτητη η «αυτορρύθμιση» αυτής της συνεργασίας μέσα σε ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο που δεν θα αφήνει μεν σκιές αλλά από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσει την Επιστημονική κοινότητα από τους απαραίτητους πόρους για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επισημαίνει, ότι το τεράστιο κενό που υπάρχει στην δυνατότητα συνεχούς επιστημονικής ιατρικής εκπαίδευσης- ειδικά σε χώρες με τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα όπως η Ελλάδα- καλύπτεται κατά ένα μεγάλο μέρος, από την Βιομηχανία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. 
Οι απευθείας χορηγίες και οικονομική υποστήριξη προς τους Επιστήμονες Υγείας αλλά και όσους αποφασίζουν τις προμήθειες Ιατροτεχνολογικών Υλικών για τη συμμετοχή τους σε Εκπαιδευτικά Συνέδρια, σταδιακά καταργούνται. Επιπροσθέτως, θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια για τις επιτρεπόμενες χορηγίες και την οικονομική στήριξη Επιστημονικών Συνεδρίων. Η χορηγία θα παρέχεται στην Επιστημονική Εταιρεία που διοργανώνει το Συνέδριο και όχι απευθείας στον συμμετέχοντα σύνεδρο.
Ο απώτερος στόχος της Βιομηχανίας δεν είναι να αφαιρέσει κονδύλια από την ιατρική εκπαίδευση αλλά να βρεθεί ένα μοντέλο που να προσφέρει διαφάνεια στον τρόπο που αυτή η υποστήριξη υλοποιείται. Διαφορετικά, θα παραμένουμε όλοι εκτεθειμένοι στην κριτική η οποία αρκετές φορές ήταν απόλυτα δικαιολογημένη.
Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Σχόλια