ΠΟΣΙΠΥ: Σχετικά με το Φ.Ε.Κ. 2496/Β'/19-11-2015
Προς
Υπ. Υγείας, κ. Ανδρ. Ξανθό
Αν. Υπ. Υγείας, κ. Π. Πολάκη
Π.Ι.Σ.
Ι.Σ.Α.
Ι.Σ.Θ.
Ι.Σ.Πειραιά
Ι.Σ.Πάτρας
Κοινοποίηση
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 07/12/2015
Αρ. Πρωτ. : 147

Σχετικά με το Φ.Ε.Κ. 2496/Β'/19-11-2015

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την απόφαση της 09-11-2015 θεσμοθετήθηκαν κλιμακούμενα ποσοστά εκπτώσεων για τις διαγνωστικές εξετάσεις – ιατρικές πράξεις ως μέθοδος αποζημίωσης των εξετάσεων αυτών για τα έτη από το 2015 έως και το 2018.

Η Ομοσπονδία μας μετά την έκδοση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2496/Β'/19-11-2015 και μετά από την εις βάθος οικονομική έρευνα με βάση την προβολή των στοιχείων της μελέτης του 2014 του ΕΟΠΥΥ που έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, έκανε ασφαλή εκτίμηση του προσδοκώμενου ύψους των εκπτώσεων για το σύνολο των εξετάσεων που αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

Το αποτέλεσμα της έρευνας καταδεικνύει ότι η συνολική έκπτωση επί των βιοπαθολογικών εξετάσεων θα φθάσει το 25,4% των δε απεικονιστικών το 13,2% επί της συνολικής ζήτησης.
Αν λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που έχουν δημοσιευθεί τότε σε προσδοκώμενη ζήτηση για το 2015 του ποσού των 495.000.000 ευρώ η μείωση του 38,64% που επιτυγχάνεται αθροιστικά εξοικονομεί 193.200.000 ευρώ και επιτυγχάνεται απόλυτα ο στόχος του κλειστού μνημονιακού προϋπολογισμού των 302.000.000 ευρώ χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στη μελέτη μας δεν έχουν συνυπολογιστεί:

Α) το ποσοστό έκπτωσης 2,5% επί της ζήτησης των ιδιωτικών κλινικών για εξωτερικούς ασθενείς
Β) οι επιπτώσεις της μείωσης της ζήτησης από την εφαρμογή των συνταγογραφικών οδηγιών
Γ) η μείωση του τζίρου από την ελάττωση της προκλητής ζήτησης λόγω του υψηλού rebate που εφαρμόζεται

Κατά την αντικειμενική μας εκτίμηση η μείωση που θα προκύψει με όλους τους παράγοντες που προαναφέραμε θα προκαλέσει μεγαλύτερη εξοικονόμηση από την απαιτούμενη για την τήρηση του θεσμοθετημένου προϋπολογισμού των 302.000.000 ευρώ

Θα θέλαμε να έχουμε τη διαβεβαίωσή σας 

1) Ότι δεν θα υπάρξουν και άλλα εκπτωτικά μέτρα εφόσον δεν απαιτούνται εκ των πραγμάτων 

2) Ότι σε περίπτωση υπέρβασης της έκπτωσης πέραν του αιτουμένου, το ποσόν που θα απομείνει του κλειστού προϋπολογισμού θα αναδιανεμηθεί στους παρόχους.

Θεωρούμε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στη βάση της υποχρεωτικής τήρησης ενός ελλειμματικού προϋπολογισμού είναι δυνατόν να κρατήσουν οικονομικά βιώσιμα τα μικρά και μεσαία εργαστήρια που εκπροσωπούμε για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας. 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου  Ι. Κλεινάκης

Σχόλια