Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης


Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ έγιναν γνωστές οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης και κατ’ επέκταση ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα λοιπόν με την Πρωθυπουργική Απόφαση στον κ. Πολάκη, μαζί με τον κ. Ξανθό, ανατίθεται η ευθύνη, μεταξύ άλλων, των Δημόσιων Νοσοκομείων, ενώ θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για τον ΕΟΠΥΥ και τις Προμήθειες, όπως και τους Επαγγελματίες Υγείας, ενώ από κοινού με τον Υπουργό Υγείας αναλαμβάνει το διορισμό των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
Συγκεκριμένα,

Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης:

α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,

β) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας,

γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

α) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,

β) της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας:

α) του Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης,

β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας.

Ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό Υγείας

Πέραν, λοιπόν, της συναρμοδιότητας σε θέματα Νοσοκομείων, αλλά και σοτ κομμάτι του διορισμού διοικήσεων εποπτευόμενων φορέων, ο κ. Ξανθός αναλαμβάνει την ευθύνη για όλους τους υπόλοιπους τομείς, μεταξύ αυτών και το Φάρμακο.

Βέβαια, το θέμα των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι ψηλά στην ατζέντα του Υπουργού Υγείας, όπως διαφάνηκε και κατά την ομιλία του στη Βουλή, απόψε (εδώ).

Σχόλια