Πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου Υγειονομικού Χάρτη10-09-2015

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
                                                                                                                                   Αθήνα,10-09-2015

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 10/09/2015 και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου Υγειονομικού Χάρτη, όπως αυτή ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 62065/12-08-2015 Απόφαση Συγκρότησης και την αρ. πρωτ. 5507/9-9-2015 απόφαση ανάθεσης του έργου.

Η Ομάδα συνεδρίασε υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζου, με αντικείμενο την έναρξη των εργασιών, τον ορισμό του χρονοδιαγράμματος και τον προγραμματισμό των ενεργειών της Ομάδας Διαχείρισης Έργου. Στη συνεδρίαση, παρουσιάστηκε ο στόχος του έργου και συζητήθηκαν βασικά θέματα όπως το πλαίσιο του έργου, το εύρος των πληροφοριών, η κατηγοριοποίηση των χρηστών του χάρτη υγείας και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων.

Σχόλια