Μητρώο ασθενών με ηπατίτιδα C

Από τις 14 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει το μητρώο των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ με ηπατίτιδα C και η συμπλήρωσή του θα έιναι υποχρεωτική.

Στη δημιουργία μητρώου ασθενών (registry) με ηπατίτιδα C, προχωρούν το υπουργείο Υγείας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, και ο ΕΟΠΥΥ.

Σκοπός της ενέργειας είναι να βελτιστοποιηθεί η κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων και του πληρέστερου σχεδιασμού των υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου, υπό την επιστημονική ευθύνη των καθηγητών Άγγελου Χατζάκη και Κυριάκου Σουλιώτη.

Στο πλαίσιο του μητρώου θα καταγραφούν συγκεκριμένα, κρίσιμα κλινικά, επιδημιολογικά ατομικά δεδομένα, θα αξιολογηθούν συγκεκριμένα, προκαθορισμένα αποτελέσματα για έναν πληθυσμό - στόχο και θα υποστηριχθεί η εμπεριστατωμένη απόφαση για δίκαιη κατανομή των πόρων.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, με το μητρώο, ο ΕΟΠΥΥ στοχεύει στη συλλογή τεκμηριωμένης πληροφορίας για τη συχνότητα της πάθησης, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης πρόσβασης στη θεραπεία και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από αυτήν. 


Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμους (ποσοτικοποιημένους) δείκτες αποτελέσματος για τη θεραπεία και αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, τη δευτερογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και πρωτογενή πρόληψη.
Το έργο έγινε αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας, καθώς το κόστος του καλύφθηκε με ιδίους πόρους από τους επιστημονικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του.

Υποχρεωτική

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες στη διεύθυνση: www.hepcregistry.gr.
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του μητρώου ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2015 και η συμπλήρωση του θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ασθενείς με ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, www.eopyy.gov.gr. 

Τις προσεχείς μέρες, θα τεθεί σε λειτουργία και το μητρώο καταγραφής ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, το οποίο υλοποιείται επίσης στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας.

ΠΗΓΗ: Iatronet.gr

Σχόλια