Επιχορήγηση 60 εκατομμυρίων ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχώρησε στην Εντολή για Επιχορήγηση και κατανομή 60.000.000 ευρώ στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ώστε να εξοφληθούν υποχρεώσεις τους. 
Τα αναφερόμενα στη συνημμένη κατάσταση νοσοκομεία πληρούν τις προϋποθέσεις επιχορήγησής τους.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτική κατανομή ποσών ανά Νοσοκομείο.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου