ΠΑΣΙΔΙΚ:Συνειδητή απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή κακή διατύπωση στη νέα ΠΟΛ;

Αθήνα, 10/06/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνειδητή απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή κακή διατύπωση στη νέα ΠΟΛ;  
   Τα αντισυνταγματικά μέτρα του claw back και του rebate που επέβαλε η προηγούμενη Κυβέρνηση στα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια, εκτός από την καταστροφική περικοπή ποσοστού πάνω από το 50% των αμοιβών μας από την διενέργεια  των διαγνωστικών εξετάσεων που εκτελούμε στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αγνοώντας παράλληλα το πολύ μεγάλο κόστος διενέργειας αυτών των εξετάσεων, επιπλέον μας δημιουργεί αξεπέραστα φορολογικά βάρη φορολογώντας ανύπαρκτα εισοδήματα.

   Την περασμένη χρονιά (2014) έγινε άμεσα αντιληπτή αυτή η πραγματικότητα και αντιμετωπίστηκε με την παράγραφο 7 στην ΠΟΛ 1191/12-08-2014 η οποία έλεγε «Ενόψει των ανωτέρω, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013 μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία»,.

   Φέτος με την διαφορετική διατύπωση της σχετικής παραγράφου της νέας ΠΟΛ 1113/02-06-2015, «vii) Όσον αφορά στα ποσά εκπτώσεων που χορηγούνται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης πληρωμής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των ποσοστών του ΕΟΠΥΥ (rebate) με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013, αυτά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία», φορολογούμεθα σαν να μην έχει γίνει περικοπή ποσοστού 50% τουλάχιστον και αφήνεται η τακτοποίηση στην μελλοντική εκκαθάριση, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδυναμία φορολογικής συμμόρφωσης των παρόχων και άνευ λόγου αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης κατά της Κυβέρνησης, από τους 25.000 εργαζόμενους στις μονάδες μας και από τους 75.000 περίπου Ελλήνων πολιτών που απαριθμούν οι εργαζόμενοι στα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια, μαζί με τις οικογένειες τους.    


Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου