Ένωση καρδιολόγων: Αποδοχή ελέγχου Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών (Ι.Ε.Ε.) και καταβολή οφειλομένων

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210-9924980-9959181
Fax: 210-9916854
email: enosielke1@gmail.com

Αθήνα 18/05/2015

Προς : ΕΟΠΥΥ
Υπ ‘όψιν : Προέδρου κ. Κοντού Δημητρίου
Δ/ντου Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.Ρηγάτου Φάνη

Θέμα: Αποδοχή ελέγχου Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών (Ι.Ε.Ε.) και καταβολή οφειλομένων

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ,

Από έτους η Ένωσή μας έχει συνάψει συλλογική σύμβαση για τα μέλη της με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (ΙΕΕ) για την διενέργεια του ελέγχου των δαπανών του 2013, βάσει του νόμου, έχοντας φυσικά εκφράσει τις αντιρρήσεις της, όπως και το σύνολο του ιατρικού κόσμου για την μεθόδευση αυτή, αφού για τον έλεγχο των δαπανών, τον οποίο επιζητούμε, το κόστος έπρεπε να αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ και όχι ο ελεγχόμενος πάροχος.

Με την σύμβαση αυτή μετά από έντονες διαπραγματεύσεις ο συμβαλλόμενος πάροχος θα έπρεπε να καταβάλλει 0,45% πλέον ΦΠΑ επί του συνόλου της δαπάνης που είχε υποβάλλει, ποσοστό που σε νεώτερη αναθεώρηση της σύμβασης έγινε 0,225% πλέον ΦΠΑ.

Μετά από πάροδο ενός έτους οι ΙΕΕ έχουν περατώσει τον έλεγχο και αποστέλλουν πλέον ειδοποιήσεις στους ιατρούς για να πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά έτσι ώστε να τους παραδοθεί ο έλεγχος, ο οποίος εν συνεχεία όπως προβλέπεται από την σύμβαση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών θα παραδοθεί στον ΕΟΠΥΥ. Εφ’ όσον ο πάροχος ιατρός έχει αντιρρήσεις επί του ελέγχου δικαιούται να κάνει ένσταση για αναθεώρηση του ελέγχου, σε αντίθετη δε περίπτωση δηλαδή αν ο ιατρός αποδεχθεί τον έλεγχο, ο ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να κάνει άμεσα εκκαθάριση επί του οφειλομένου ποσού, να κάνει τους απαραίτητους συμψηφισμούς και να αποδώσει στον ιατρό το όποιο πιθανά οφειλόμενο ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος των δαπανών είναι για το 2013 και η τελική εκκαθάριση και συμψηφισμοί πρέπει να γίνουν αφού υπολογιστούν το Clawback και Rebate του 2013 και το οφειλόμενο υπόλοιπο 10% των προκαταβολών του 2012-2013.

Σε ερωτήσεις μας στις υπηρεσίες σας και στις περιφερειακές Διευθύνσεις, πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες για αποδοχή εκ μέρους των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ του ελέγχου από τις ΙΕΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε άμεσα να μας απαντήσετε στα κάτωθι:

α) Αν υπάρχει διαδικασία αποδοχής των αποτελεσμάτων των ΙΕΕ εκ μέρους των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και αν έχουν επιλυθεί πιθανά νομικά προβλήματα όπως πληροφορούμαστε.

β) Μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων από τις ΙΕΕ ποια θα είναι η διαδικασία πιθανών ενστάσεων και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής τους. 

γ) Χρονική διάρκεια εκδικάσεως ενστάσεων.

δ) Χρονοδιάγραμμα καταβολής του υπολοίπου ποσού των εκκαθαρισμένων οφειλουμένων ποσών του 2012-2013 μετά και τους συμψηφισμούς που θα γίνουν, αφού πλέον δεν θα υφίσταται καμία αιτία μη καταβολής τους.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου