Πόλεμος για τα ΜΗΣΥΦΑ μεταξύ σούπερ μάρκετ και φαρμακείων

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στην αγορά φαρμάκου για την διάθεση και πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) από τα σούπερ μάρκετ. Ήδη στα ράφια μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ «πρωταγωνιστούν» δεκάδες συμπληρώματα διατροφής ενώ σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σε σούπερ μάρκετ στην Εύβοια εντοπίστηκαν φάρμακα και ΜΗΣΥΦΑ «και μάλιστα σε τιμή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης Ανώτατης Λιανικής Τιμής». 

Ήδη ο ΠΦΣ ενημέρωσε τον ΕΟΦ, το υπουργείο Υγείας, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μετά και την καταγγελία του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύβοιας στην οποία αναφέρεται ότι «super market εντός των ορίων του φαρμακευτικού συλλόγου προβαίνει παρανόμως στην πώληση φαρμάκων και ΜΥΣΥΦΑ, και μάλιστα σε τιμή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης Ανώτατης Λιανικής Τιμής, προσκομίζοντας πωλούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα, απόδειξη αγοράς των ανωτέρω φαρμάκων από το εν λόγω super market, καθώς και φωτογραφία από το ράφι του εν λόγω super market, όπου εμφαίνονται τα προς πώληση φάρμακα». Ο ΠΦΣ ζητά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) καθώς και να ελεγχθεί η πηγή από την οποία το εν λόγω super market προμηθεύεται παρανόμως τα προς πώληση φάρμακα και ΜΗΣΥΦΑ.

Το έγγραφο του ΠΦΣ κινητοποίησε τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος Φαρμάκων – Φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το κατά τόπο αρμόδιο Α.Τ. διενήργησε έλεγχο στο εν λόγω super market, όπου πράγματι διαπιστώθηκε η παράνομη πώληση φαρμάκων. 

Το σχετικό έγγραφο ελέγχου του Α.Τ. διαβιβάστηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αιτήθηκε στον ΕΟΦ την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013, όπως δηλαδή είχε ζητήσει ο Π.Φ.Σ.. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

1 σχόλιο: