ΠΑΣΙΔΙΚ: 12 05 15 Ανοιχτή Επιστολή

Αθήνα, 12/05/2015
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
   Έχουν παρέλθει πάνω από 100 ημέρες που έχει τις τύχες της πατρίδας στα χέρια της, η “για πρώτη φορά αριστερή Κυβέρνηση” , χρονικό διάστημα ικανό και τυπικά αλλά κυρίως ουσιαστικά, για να αξιολογήσει τη νέα διακυβέρνηση  και τον τρόπο διαχείρισης των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τους πολίτες και την χώρα, κάθε καλόπιστος πολίτης.
   Και ένα από τα κρισιμότερα θέματα, αν όχι το πιο κρίσιμο, είναι ο χώρος της υγείας, αφού ασχολείται με το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής που είναι η υγεία, η οποία αν διασαλευθεί, όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως αξία.
   Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες, κυρίως όμως σε αυτούς που έχουν την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας στα χέρια τους, γιατί η κατάσταση στην οποίαν έχουν περιέλθει όλες οι μονάδες υγείας της χώρας μας, δημόσιες και ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης, είναι απελπιστική και εάν δεν αλλάξει κάτι, πολύ γρήγορα θα γίνει τραγική.

   Και θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, γιατί όσον αφορά τον κλάδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον οποίο δραστηριοποιούμεθα, που είναι και ο βασικότερος πυλώνας κάθε συστήματος υγείας, θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους, από τον Υπουργό Υγείας μέχρι τον πολίτη της πλέον απομακρυσμένης περιοχής της πατρίδας μας, κάποιες αλήθειες οι οποίες θα πρέπει άμεσα να οδηγήσουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  στις αλλαγές εκείνες που θα αποτρέψουν τη βέβαιη πτώση του σημαντικότερου πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπό την ευρεία του έννοια. Θυμίζουμε λοιπόν ότι, οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) :
   1) Εξυπηρετούν πάνω από το 90% των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της χώρας), αφού τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. έχουν χρόνο αναμονής πάνω από 3 μήνες ακόμη και για απλές διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ τα εργαστηριακά τμήματα του Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην ιατρεία Ι.Κ.Α.), είτε δεν λειτουργούν καθόλου είτε υπολειτουργούν λόγω έλλειψης ιατρικού ή παραϊατρικού προσωπικού, αντιδραστηρίων ή/και άλλων αναλώσιμων υλικών.
   2) Παρέχουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στους πολίτες άμεσα, με αξιοπρέπεια, σε ποιοτικούς και καθαρούς χώρους και με ταχύτατη παράδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
   3) Δαπανούν για κάθε εξεταζόμενο ένα σεβαστό ποσό χρημάτων για αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα υλικά, απαραίτητα για να επιτελέσουν το ιατρικό τους έργο, χωρίς να υπολογίζεται η μισθοδοσία προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό), οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα (φως, νερό, τηλέφωνο, ενοίκιο, γραφική ύλη κ.λ.π.), καθώς και τα έξοδα αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης πανάκριβων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, απαραίτητων για τις διαγνωστικές εξετάσεις που εκτελούν.
   4) Κοστίζουν στο κράτος, δηλαδή στους φορολογούμενους πολίτες, 2 με 3 φορές λιγότερο από ότι εάν οι ίδιες εξετάσεις πραγματοποιούνταν στις δημόσιες δομές, αφού αποζημιώνονται με τιμές που δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 1991, ενώ σε αρκετές από αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει επιβάλλει νέες ασφαλιστικές τιμές αρκετά χαμηλότερες και απ’ αυτές του κρατικού τιμολογίου του 1991.
   5) Πληρώνονται με αρκετούς μήνες καθυστέρηση, ενώ τα 2 προηγούμενα χρόνια (2013 και 2014) τους έχουν επιβληθεί με έναν μνημονιακό νόμο δύο ανήθικα, αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά μέτρα, το μέτρο της αυτόματης επιστροφής δαπανών (claw back) και το μέτρο της αναγκαστικής έκπτωσης (rebate), μέσω των οποίων τους αρπάζουν πίσω πάνω από το 50% της αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιήσει στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μολονότι τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια είναι υποχρεωμένα να εκτελούν όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό του ασφαλισμένου, λόγω της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον Οργανισμό, καθιστώντας τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην κυριολεξία σύγχρονους σκλάβους.
   6) Απασχολούν 15.000 άτομα προσωπικό στις 3.500 περίπου μονάδες τους που είναι διασκορπισμένες σχεδόν σε όλη την επικράτεια, εξασφαλίζοντας σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας μας.
   7) Ζητούν από συστάσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετ’ επιτάσεως, την εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος μηχανογράφησης άμεσα συνδεδεμένου (online) με όλους τους εμπλεκόμενους και τη δημιουργία ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού με συνεχή παρακολούθηση και σε πραγματικό χρόνο (real time) όλων των δεδομένων που παράγονται, για να καταστεί έτσι δυνατή η καταπολέμηση της προκλητής ζήτησης, της συναλλαγής και της διαφθοράς, ενώ προτείνουν διαχρονικά την εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της σπατάλης διαγνωστικών εξετάσεων και την προστασία των χρημάτων των ασφαλισμένων.
  Θυμίζουμε ακόμη ότι, οι ιδιωτικές μονάδες παροχής εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά κέντρα και Εργαστήρια), έχουν πληρωθεί μόνο την προκαταβολή του Ιανουαρίου τρέχοντος έτους (2015), ενώ τους οφείλονται οι αποζημιώσεις 6 και 5 μηνών αντίστοιχα για τα έτη 2013 και 2014, καθώς και τα υπόλοιπα των προκαταβολών όλων των μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δηλαδή και των τριών ετών 2012-2014.
   Επιπλέον, τους οφείλονται αρκετά ακόμη ποσά από τα ασφαλιστικά ταμεία της προ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εποχής (2008-2011), μολονότι  και τα ποσά αυτά είναι «κουρεμένα», με αποτέλεσμα λόγω μηδενικής ρευστότητας όλες οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής όντας υπερχρεωμένες, να είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της οικονομικής καταστροφής.
   Μετά την καταγραφή όλων των παραπάνω πραγματικών δεδομένων, χωρίς ίχνος υπερβολής, καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής πολύ σύντομα θα καταρρεύσουν και τότε θα αναδειχθεί σε όλο της το εύρος η ανθρωπιστική κρίση, αφού οι πολίτες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν σχεδόν πουθενά τις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις τους, πολλές εκ των οποίων θα είναι κρίσιμες για την ίδια τους τη ζωή, ενώ θα βρεθούν χωρίς εργασία οι 15.000 εργαζόμενοι των μονάδων αυτών και στην απόλυτη εξαθλίωση οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.
   
Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου