Επανέρχεται η εμπορική ονομασία των σκευασμάτων στην ηλ. συνταγογράφηση. Όλες οι λεπτομέρειες..

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 27/4/2015 ενεργοποιείται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η πρόταση εμπορικής ονομασίας σε γενόσημα φάρμακα στην εμφάνιση και εκτύπωση συνταγής. 

Η πρόταση της εμπορικής ονομασίας δεν αποτελεί «Συνταγογράφηση με Εμπορική Ονομασία» και επομένως δεν προσμετρείται στο 15% της αξίας συνταγογράφησης με εμπορική ονομασία του ιατρού. Επιπλέον δεν δεσμεύει τον φαρμακοποιό ή τον ασθενή στην εκτέλεση της συνταγής.

Η τροποποίηση έγινε κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου με
Α.Π. Γ5/οικ. 26225/8-4-2015 του Υπουργού Υγείας.

1 σχόλιο: