Σπάνε τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού για να καλύψουν ελλείμματα σε συντάξεις έως το 2018

Η κάλυψη θα προέλθει από του δύο «μικρούς» λογαριασμούς, ύψους 562 εκατ. ευρώ, του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.

Παρατείνεται έως τις 31/12/2018 η δυνατότητα κάλυψης των ελλειμμάτων των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης από τους δύο «μικρούς» λογαριασμούς του ΑΚΑΓΕ  (Λογαριασμός εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και λογαριασμός ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης) , με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ποσό που βρίσκεται σήμερα στους δύο λογαριασμούς ανέρχεται σε 562 εκατ. ευρώ και συγκεντρώθηκε  από  την παρακράτηση ποσοστού από τις υψηλές συντάξεις.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σαφώς ότι ποσό  από τους  λογαριασμούς  που βρίσκονται σε Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζα της Ελλάδας   θα χρησιμοποιηθεί αν παραστεί ανάγκη για να καλυφθεί μέρος της συνταξιοδοτικής δαπάνης και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και τακτική καταβολή των συντάξεων . Ποσό 200 εκ ευρώ είχε χρησιμοποιηθεί και το 2014 από τους λογαριασμούς για την κάλυψη ελλειμμάτων του ΟΑΕΕ και του ΕΤΕΑ. που βρίσκεται κατατεθειμένο.

Το κονδύλι  του ΑΚΑΓΕ ανέρχεται συνολικά σε 3,8 δισ. Ευρώ και προορίζεται για την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος μετά το 2019. Μέχρι σήμερα θεωρείται «ιερή αγελάδα» όπως και τα αποθεματικά των ταμείων ύψους 13δις ευρώ  που  είναι τοποθετημένα σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου.

Με την τροπολογία ρυθμίζεται επίσης η οφειλή του ΕΤΕΑ ( κλάδος υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων ) προς το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού τομέα . Η οφειλή ύψους 50 εκ προέκυψε ως υπόλοιπο εισφορών μετά την τελική εκκαθάριση του οικονομικού έτους 2004 και δεν είχε δοθεί από τότε με αποτέλεσμα το ταμείο πρόνοιας να απειλεί  το ΕΤΕΑ ότι θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να απαγορευθεί η καταβολή συντάξεων αν δεν εξοφληθεί το χρέος.  Το 2015 θα καταβληθεί ποσό 15 εκ ευρώ σε μηνιαίες δόσεις  1εκ για το πρώτο εξάμηνο και 1,5 εκ για το δεύτερο εξάμηνο.

 Ρυθμίζεται ακόμη για λόγους ίσης μεταχείρισης η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα η ανίκανα παιδιά στον κλάδο κύριας ασφάλισης  φωτοειδησεογράφων και εικονοληπτών του ΤΑΙΣΥΤ καθώς στα καταστατικά των ταμείων δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη.
Η τροπολογία που επισυνάφθηκε στο νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση  προβλέπει επίσης   την υπαγωγή των εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων στο προηγούμενο Ταμείο Αλληλοβοήθειας (ΤΑΥΒΕΖ) αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ.

Το 60% της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΒΕΖ, μεταβιβάζεται επίσης στο ΕΤΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου