ΕΟΠΥΥ: «Σχετικά με άρνηση εκτέλεσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων ή επιπλέον χρεώσεων σε ασφαλισμένους»

Αρ. Πρωτ. οικ. 12471
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

ΠΡΟΣ:
ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ
Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού
Τμήμα: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Έργων

Πληροφορίες: Γούλας Σ.
Τηλ.: 2108110842
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail: sgoulas@eopyy.gov.gr

Κατόπιν πολλών αναφορών που έχουμε λάβει από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ, αλλά και από ασφαλισμένους σχετικά με: 

α) την άρνηση εκτέλεσης εξετάσεων προς τους ασφαλισμένους ή την πρόσθετη χρέωση τους με την επίκληση ότι ο πάροχος έχει ξεπεράσει το ανώτατο μηνιαίο όριο δαπάνης του και 

β) την επιπλέον χρέωση σε απεικονιστικές εξετάσεις:

Σύμφωνα με την Υ9/οικ.70521/14-08-14 υπουργική απόφαση στο άρθρο 3 αυτής αναφέρεται ότι: «Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσης εφαρμόζονται από 01.01.2014 και έως 30.12.2014», συνεπώς δεν έχει τεθεί για το έτος 2015 ανώτατο μηνιαίο όριο δαπάνης και η όποια χρέωση προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ πέρα του 15% συμμετοχής που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 3054/Β’/18-11-2012), με τη δικαιολογία ότι καλύφθηκε το μηνιαίο ανώτατο όριο δαπάνης του παρόχου, παραβιάζει τους όρους της σύμβασης των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.
Σε ότι αφορά την πρόσθετη χρέωση που κάποιοι πάροχοι ζητούν από τους ασφαλισμένους για απεικονιστικές εξετάσεις επικαλούμενοι την ανωτέρω υπουργική απόφαση, επισημαίνουμε ότι στην απόφαση αναφέρεται: 

«Εξετάσεις υψηλού κόστους, όπως για παράδειγμα Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες και Έγχρωμοι Υπέρηχοι (Triplex) που βρίσκονται εκτός των ορίων έγκρισης, δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να αποζημιωθούν στον ιδιωτικό τομέα σε περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν, μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΠΥΥ » καθώς και της διευκρίνησης που προστέθηκε με την οικ.113385/31-12-2014 υπουργική απόφαση όπου αναφέρει ότι: «Στο εδ. 22 του αρ. 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ Β΄/2243/18−8−2014) προστίθεται μετά τη λέξη καινοτομίας «όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες », από το ανωτέρω είναι φανερό ότι ύστερα από σχετική έγκριση ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποζημιώνει κάποιες εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις αποζημιούμενες και πουθενά δεν αναφέρεται ότι επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος με επιπλέον κόστος.

Παρακαλούμε όλους τους παρόχους για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Οργανισμός θα προβεί στις ενέργειες που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος
Δ. Κοντός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου