ΠΟΣΙΠΥ: Αποστολή ορθών σημειωμάτων rebate/claw back έτους 2014

Προς
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κ. Δ. Κοντό
Κοινοποίηση
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Κων/νο Μπαρούς

Αθήνα, 01/03/2015  
Αρ.Πρωτ. : 141


Αποστολή ορθών σημειωμάτων rebate/claw back έτους 2014


Αξιότιμοι Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συνάδελφοι μας  ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.  παρέλαβαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού τις βεβαιώσεις αποδοχών για την χρήση του έτους 2014 και διαπίστωσαν ότι σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο τα ανείσπρακτα ποσά τα οποία αφορούν τα 10% των ετών 2012 και 2013 τα οποία έχουν μείνει απλήρωτα μετά τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, λόγω της μη πλήρους εκκαθάρισης, όσο και τους ανείσπρακτους μήνες των ετών 2013 (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος) και 2014 (Απρίλιος – Ιούνιος και Νοέμβριος και Δεκέμβριος), οι οποίοι δεν μας αποδόθηκαν λόγω της μη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των δαπανών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός με το claw back και rebate που μας έχει επιβληθεί.

Μετά το από 25/02/2015 Δελτίο Τύπου του Οργανισμού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι άμεσα αναγκαίο να προβείτε στην έκδοση ορθών σημειωμάτων rebate/claw back και για τα δύο εξάμηνα του έτους 2014, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, της χρήσης αυτού του έτους, ώστε να μην υπάρξει λανθασμένη φορολόγηση των ιδιωτών εργαστηριακών ιατρών για χρήματα που ουδέποτε εισέπραξαν.

Σας υπενθυμίζουμε πως τα σημειώματα rebate/claw back τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής για το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι λάθος, αφού είναι υπολογισμένα με την μέθοδο υπολογισμού του claw back του έτους 2013, ενώ στις 18/08/2014 εξεδόθη το Φ.Ε.Κ. 2243/Β, το οποίο άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού του claw back.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

Σχόλια