Διευκρινήσεις ΕΟΠΥΥ για συνταγογράφηση εξετάσεων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟ ΑΠΟ 25-9-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Μαρούσι 2-2-2015
Ε.Ο.Π.Υ.Υw.w.w.eopyy.gov.gr                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. Δ838/Φ5/1/2085
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΦΥ
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι
Ταχ. Κωδ.: 15123
Πληροφ. Ιωάννα Κούρτη
ΠΡΟΣ:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γρ. Λαμπράκη 17α
46100 Ηγουμενίτσα
ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρινίσεων»
Σχετ. τα από 25-9-2014 έγγραφό σας
 
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις επί θεμάτων που προέκυψαν μεταξύ ιατρών μελών του συλλόγου σας (εργαστηριακών και κλινικών), καθώς και μεταξύ ιατρών και ασθενών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
 1. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τη δαπάνη για εξετάσεις ασβεστίου στο αίμα, ουρίας και ουρικού οξέος. Δεν αποζημιώνει ωστόσο τη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση παραπεμπτικού στο οποίο αναγράφεται ΄΄ασβέστιο ούρων 24ωρου΄΄.
 2. Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει τη δαπάνη για μαγνήσιο αίματος.
 3. Η αλβουμίνη περιλαμβάνεται στο πεδίο ΄΄ολικά λευκώματα και διαχωρισμός αυτών΄΄το οποίο θα επιλέγεται 1 φορά.
 4. Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει τη δαπάνη για free PSA.
 5. Το ουρεόπλασμα είναι είδος μυκοπλάσματος συνεπώς ορθά αναγράφεται στο πεδίο καλλιέργεια μυκοπλασμάτων.
 6. Για έλεγχο χολερυθρίνης χρησιμοποιείται το πεδίο ΄΄προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης΄΄. Αν θέλουμε να προσδιοριστούν και τα κλάσματά τους, το χρησιμοποιούμε 2 και όχι 3 φορές.
 7. Για τη βιταμίνη 25ΟΗ-D3 χρησιμοποιείται το πεδίο ΄΄προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό in vitro΄΄ και στις παρατηρήσεις αναγράφεται ΄΄25ΟΗ-D3΄΄.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία και διευκρίνιση.
 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ι.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γρηγορίου Λαμπράκη 17α -46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.-Fax 2665025270 – Email info@isthesprotias.gr
Ηγουμενίτσα: 25-9-2014
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Θα σας παρακαλούσαμε, όπως μας ξεκαθαρίσετε τα παρακάτω, επειδή δημιουργήθηκαν προβλήματα μεταξύ συναδέλφων,  εργαστηριακών και κλινικών, αλλά και μεταξύ ιατρών και ασθενών.
 1. Δικαιολογούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι εξετάσεις ούρων 24ωρου για ασβέστιο, ουρία και ουρικό οξύ. Επίσης αν είναι σωστή, η τακτική αρκετών κλινικών γιατρών, να ζητούν π.χ. ασβέστιο ούρων 24ωρου, γράφοντας ασβέστιο αίματος και στις παρατηρήσεις ασβέστιο ούρων 24ωρου και αν θα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ το συγκεκριμένο παραπεμπτικό.
 2. Αν αποζημιώνεται το μαγνήσιο αίματος, το οποίο πουθενά δεν αναφέρετε στο e-syntagografisi και αρκετοί συνάδελφοι το γράφουν στο πεδίο ΄΄ προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα  Κ, Να οργανικού και ανόργανου φωσφόρου΄΄ και στις παρατηρήσεις αναγράφουν μαγνήσιο αίματος.
 3. Αν είναι σωστό να αναγράφεται η αλβουμίνη στο πεδίο ολικά λευκώματα και διαχωρισμός αυτών. Επίσης αν είναι σωστό να σημειώνεται το ίδιο πεδίο 2 φορές (διπλή χρέωση) όταν θέλουμε ολικά λευκώματα και αλβουμίνη
 4. Αν αποζημιώνεται η εξέταση free PSA η οποία πουθενά δεν αναφέρεται και πολλοί συνάδελφοι αναγράφουν στο πεδίο PSA και στις παρατηρήσεις αναγράφουν FreePSA.
 5. Δεν αναγράφεται σε κανένα πεδίο καλλιέργεια ουρεάπλασμα και πολλοί γυναικολόγοι χρησιμοποιούν το πεδίο καλλιέργεια μυκοπλασμάτων και το προσθέτουν στις παρατηρήσεις.
 6. Αν είναι σωστό τα κλάσματα χολερυθρίνης, να αναγράφονται στο πεδίο ΄΄προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης΄΄. Επίσης αν για χολερυθρίνη ολική, άμεσο, κι έμμεσο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο πεδίο 3 φορές.
 7. Ενώ επιστημονικά ορθό είναι να ανιχνεύεται η 25 ΟΗ βιταμίνη D3 (όπως σας έχει επισημάνει και το ΕΛΙΟΣ – ΕΕΜΜΟ), στο σύστημα υπάρχει η 1-25DOHD3. Επίσης αρκετοί γιατροί που ασχολούνται με την οστεοπόρωση, την αναγράφουν στο πεδίο ΄΄προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό in vitro΄΄ στις παρατηρήσεις. Απαντήστε μας αν αυτό είναι σωστό κι επίσης επειδή η συγκεκριμένη εξέταση έχει κωδικό 48, που παράδειγμα οι ορθοπαιδικοί δεν δικαιούνται να αναγράφουν με αυτό τον κωδικό, πως θεωρείται σωστό να ξεπεραστεί το παραπάνω πρόβλημα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση.
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                                    ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΓΑΛΑ

Σχόλια