Δελτίο Τύπου ΠΑΣΙΠΑΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (Π.Ε.Δ.Υ)»

Αποφ. ΕΔ: 538/2014 
Τηλ. : 6945589516 (15.00-17.00) 

Αθήνα, 2/3/2015 
Αρ. Πρωτ.: 10/2015 
6945937859 (19.00 -21.00)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι Ιατροί – Οδοντίατροι Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης,

μετά τις αιτήσεις μας για την εναρμόνιση της μισθοδοσίας μας με το μισθολόγιο των Ιατρών –Οδοντιάτρων ΕΣΥ και κατόπιν πολλαπλών επαφών του Συλλόγου με υπηρεσιακούς παράγοντες των οικονομικών υπηρεσιών της 1ης και 2ης ΥΠΕ διαπιστώνεται θέμα άρνησης απόδοσης του χρονοεπιδόματος, που αφορά την προϋπηρεσία μας στο ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ. Ο Σύλλογος προτίθεται να κινηθεί συλλογικά για τα μέλη του με νομική εκπροσώπηση.

Σας καλούμε να στηρίξετε με την εγγραφή σας το Σύλλογο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη νομική εκπροσώπησή μας ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών των ΥΠΕ, Γενικού Λογιστηρίου, Υπουργείου και οποιασδήποτε άλλης Αρχής χρειασθεί. Οι ενέργειες μας εστιάζονται στην επίτευξη εξωδικαστικής λύσης προκειμένου να αποφευχθεί πολυετής και πολυδάπανη ατομική προσφυγή του καθενός από μας.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 28 Μαρτίου και σε χώρο, που θα κοινοποιηθεί σε επόμενο Δελτίο Τύπου. Ο χρόνος είναι αρκετός για να μπορέσετε να προγραμματίσετε την παρουσία σας και να μη λείψει ΚΑΝΕΙΣ!

Στη Συνέλευση θα παραστεί ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου για την ενημέρωση των μελών. 

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και εκείνη την ημέρα. 

Επίσης ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος συνεχίζει τις επαφές με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των ιατρών- οδοντιάτρων στις υπόλοιπες ΥΠΕ.

Την εβδομάδα αυτή αντιπροσωπεία του Συλλόγου θα μεταβεί σε Μονάδες Υγείας της 3ης και 4ης ΥΠΕ καθώς και στις Διοικήσεις των αντίστοιχων περιφερειών, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της διαδικασίας έκδοσης διαπιστωτικής πράξης και ΦΕΚ.

Ο Σύλλογός μας είναι παρών στις εξελίξεις και κινείται δυναμικά και ειλικρινά για την επίλυση των θεμάτων μας. Σε κάθε περίπτωση η στήριξη όλων των συναδέλφων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης κρίνεται απαραίτητη. Ο ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ δεν είναι υπόθεση λίγων! Μόνο με τη δυναμική συμμετοχή όλων θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ουδέτερες και «ίσων αποστάσεων» σχέσεις για μας, που επί ένα χρόνο δουλέψαμε οκτάωρα και τώρα επτάωρα με αυτούς τους μισθούς δεν υπάρχουν!

Εκ μέρους του ΔΣ ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ,

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Παναγιώτου Αθανάσιος Δανδάλη Ροδάνθη 


Σχόλια