Στην αρμοδιότητα του Παναγιώτη Νικολούδη ο επιχειρησιακός έλεγχος του ΣΕΥΥΠ

Τον επιχειρησιακό έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) αναλαμβάνει ο υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος συντονίζει και εποπτεύει τη δράση του Σώματος, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών του δράσεων και αναθέτει στο Σώμα τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων, ενώ διορίζει από κοινού με τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κουρουμπλή τον γενικό επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ.

Σχόλια