Ο ΙΣΑ τονίζει την υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση για το ατομικό όριο ανά πάροχο!

Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε για την ανακοίνωση των ποσών του claw-back και rebate σε όλους τους παρόχους υγείας και αφορούν το πρώτο (α΄) εξάμηνο του έτους 2014, τα οποία όπως είχαμε προβλέψει από την πρώτη στιγμή είναι εξοντωτικά για τους γιατρούς.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το ατομικό όριο ανά πάροχο, το οποίο έχει προβλεφθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’2243/18.18.2014) Υπουργικής Απόφασης δημοσιευθείσας από τις 18.08.2014! Ο ΙΣΑ έχει αποστείλει τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 46191/20.08.2014, 46380/29.08.2014 και 46672/09.09.2014 επιστολές του, τονίζοντας την αναγκαιότητα διορθώσεων που οφείλουν να πραγματοποιηθούν σχετικά με τα προβλεφθέντα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Μεταξύ άλλων τονίσθηκε η αναγκαιότητα αύξησης του προβλεφθέντος προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία, γεγονός για το οποίο υπήρξε σχετική δέσμευση.
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρωαναφερθέντων προκύπτει η υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει, ήδη από τις 18/08/2014,το ατομικό όριο ανά πάροχο, ώστε να γνωρίζει ο κάθε γιατρός τι πρέπει να πράξει και πώς να λειτουργήσει το ιατρείο του! Η αδράνεια αυτή από πλευράς ΕΟΠΥΥ δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος!

Για τον λόγο αυτό, ο ΙΣΑ ενεργώντας πάντα με αίσθημα ευθύνης και προστασίας έναντι των ιατρών δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τα νόμιμα μέσα για την μη εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης από τον ΕΟΠΥΥ.
Η υπομονή των γιατρών έχει πλέον εξαντληθεί και για αυτό ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματος των ιατρών – μελών του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου