Πώς και ποιά φάρμακα χορηγούνται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Τον τρόπο χορήγησης των σκευασμάτων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, περιγράφει η συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και των φαρμακοποιών.
Η σύμβαση, που φέρει τις υπογραφές των προέδρων του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντού (φωτό δεξιά) και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνου Λουράντου (φωτό αριστερά) είναι τριετής και καταργεί τις όποιες ατομικές συμβάσεις υπήρχαν μεταξύ φαρμακοποιών και Οργανισμού.
Προβλέπει, δε, τα εξής:
Για την εκτέλεση των συνταγών, οι ασφαλισμένοι θα προσκομίζουν υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.
Τα βιβλιάρια θα παραδίδονται αμέσως στον ασφαλισμένο ή στον απεσταλμένο του. Απαγορεύεται η κράτησή τους στο φαρμακείο, έστω και με τη συναίνεση των ασφαλισμένων.

Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρμακοποιός μόνο όταν το αναγραφόμενο σ' αυτές είδος έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή πρόκειται περί φαρμάκων εισαγομένων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
Απαγορεύεται η εκτέλεση συνταγών που αναγράφουν φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία πρέπει να χορηγούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού, εκτός αν αναγράφεται επί των συνταγών η ένδειξη «επείγον και στερούμεθα» από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.

Ομοιοπαθητικά

Δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισμένους να κατευθύνονται σε ορισμένα φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους.
Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρμακεία και η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο αυτού βεβαιούται με την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαμβάνει, όσο και του φαρμακοποιού που την εκτελεί.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια