Σε απαγόρευση εξαγωγής 27 ιδιοσκευάσματα από τον ΕΟΦ

Δύο μόλις ημέρες μετά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημ. Λιντζέρης προχώρησε σε προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 27 ιδιοσκευασμάτων, ως «έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας».
Όπως επισημαίνει ο ΠΦΣ, «με το με αριθμό πρωτοκόλλου 97637 /14.11.2014 έγγραφό του ο ΕΟΦ και μετά την συνέντευξη τύπου του ΠΦΣ αλλά και τα τρία έγγραφά του όσον αφορά τις ελλείψεις, παραδέχεται την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά και προχωράει σε μέτρα.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συνεχίσει με την ίδια αγωνιστική διάθεση να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο φαρμακοποιός και να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει ολιγωρία ή καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων».
Στην απόφασή του ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι «η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων και επιβάλλεται η διάθεση στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά, από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (κάτοχοι άδεια κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων.
Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13).
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ».
ΠΗΓΗ: Iatronet Α.ΠΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου