Ο ΙΣΑ ζητά την εφαρμογή δυνητικής επικαιροποίησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Προς την Επιτροπή Ελέγχου
Φαρμακευτικής Δαπάνης και Εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
Υπόψη κας. Χριστίνας Παπανικολάου
Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Κοινοποίηση: 1) ΕΟΠΥΥ
                     2) ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
                                                                                                       Αθήνα, 21.10.2014
                                                                                                      
ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά την εφαρμογή δυνητικής επικαιροποίησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων»
Αξιότιμη κα. Γενική Γραμματέα,
Δια της παρούσης επιστολής μας επιθυμούμε να θέσουμε το ζήτημα της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατά την συνταγογράφηση από τους θεράποντες ιατρούς της ενδεδειγμένης θεραπείας για τον ασθενή. Ειδικότερα δυνάμει καταγγελιών ιατρών – μελών μας, καθώς και επαγγελματικών ενώσεων διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε διάφορες παθήσεις (π.χ. υπερλιπιδαιμία, ρευματοπάθειες κ.α.), κάθε έξι μήνες στους ασθενείς.
Το ανωτέρω συνεπάγεται ότι ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναγράφει ξανά από την αρχή όλα τα στοιχεία του ασθενή, καθώς και τα ευρήματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση αφού χρειάζεται να ξαναγίνει η όλη διαδικασία εισαγωγής σε πρωτόκολλο από την αρχή και ως εκ τούτου την μεγάλη αναμονή των ασθενών ιδίως στις αρχές του μήνα όπου υπάρχει πληθώρα συνταγογράφησης.

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι θα είναι ορθότερο να υπάρξει δυνατότητα δυνητικής επικαιροποίησης όσον αφορά την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στην κλινική εικόνα και τα ευρήματα του ασθενή, οπότε και θα υφίσταται πραγματικός λόγος της επικαιροποίησης, άλλως σε αντίθετη περίπτωση η εφαρμογή να λειτουργεί ως έχει.
Παρακαλείσθε όπως πράξετε τα δέοντα για την άμεση επίλυση των ανωτέρω αναφερθέντων με την επαναφορά όσων ασθενών έχουν εισαχθεί σε πρωτόκολλο προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η χρονοβόρα καθυστέρηση.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου