Ο ΙΣΑ ζητά παράταση προθεσμίας πέραν των 10 ημερών για τους ιατρούς του ΠΕΔΥ

Προς τον Διοικητή της 1ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
κ. Σταύρο Πεντέα
Αθήνα, 21/10/2014
ΑΠ 47662 
           
Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά παράταση προθεσμίας πέραν των 10 ημερών για τους ιατρούς του ΠΕΔΥ
            Ενόψει του με αρ.πρωτ. 33358/20-14 εγγράφου σας που αφορά στην εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 9817/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία που θέτετε στους ιατρούς, προκειμένου να διακόψουν το ελευθέριο επάγγελμα τους, έχει τεθεί από εσάς στις δέκα εργάσιμες ημέρες , οπότε εκπνέει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014. 
Την Τρίτη όμως 4 Νοεμβρίου 2014 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπιδων (κτίριο 9 αίθουσα 16) θα εκδικαστεί η τακτική αγωγή των ιατρών κατά της ΔΥΠΕ, οπότε και επί της έδρας θα ζητηθεί από τους ιατρούς η χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής για μη κλείσιμο των ιατρειών τους.
            Γίνεται λοιπόν σαφές ότι σε περίπτωση χορήγησης της προσωρινής διαταγής θα επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση για τους ιατρούς, ως εκ τούτου σας καλούμε όπως θέσετε προθεσμία πέραν των δέκα ημερών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Σχόλια