Η κατανομή των 2.950 θέσεων για απασχόληση και κατάρτιση στην Υγεία

Τον πίνακα με την κατανομή των 2.950 θέσεων επαγγελματιών Υγείας, οι οποίοι θα εργαστούν επί πέντε μήνες στο πλαίσιο της κατάρτισής τους, απέστειλε την Τρίτη στο υπουργείο Εργασίας ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
Στη συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει την 1η Οκτωβρίου, ο κ. Γρηγοράκος έστειλε αναλυτικό κατάλογο για τη συμμετοχή του υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”.
Όπως ανακοινώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων αυτών, το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στην κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ανά φορέα.
Στην 1η ΥΠΕ θα διατεθούν 750 άτομα, στη 2η ΥΠΕ 650 άτομα, στην 3η ΥΠΕ 350, στην 4η ΥΠΕ 300, στην 5η ΥΠΕ 200, στην 6η ΥΠΕ 500 και στην 7η ΥΠΕ θα διατεθούν 200 θέσεις.

Ανάγκες

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη υγειονομικών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί.
Πρόκειται για εργαζόμενους με ειδικότητα διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια