Τι πλήρωσαν για rebate και clawback, εργαστήρια κλινικές, φαρμακευτικές και γιατροί

Νέα στοιχεία για τα ποσά που αναλογούν σε rebate και claw back στον τομέα της Υγείας παρουσίασε την Πέμπτη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα:

Για τις διαγνωστικές εξετάσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2014 τιμολογήθηκαν 336 εκατομμύρια διαγνωστικές, αν και ο ετήσιος διαγωνισμός είναι 324 εκατομμύρια ευρώ. 

Από αυτά, για τις φυσιοθεραπείες οι υποβολές ανήλθαν στα 41 εκατομμύρια, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 62 εκατομμύρια. 

Στα Κέντρα Αποκατάστασης οι υποβολές ήταν 6 εκατομμύρια. 

Στις ιδιωτικές κλινικές οι υποβολές ήταν 206 εκατομμύρια με ετήσιο προϋπολογισμό τα 235 εκατομμύρια ευρώ. 

Στα Κέντρα Αποκατάστασης κλειστού τύπου οι υποβολές ήταν 47 εκατομμύρια με προϋπολογισμό 51 εκατομμύρια, στα ψυχιατρεία οι υποβολές ήταν 39 εκατομμύρια με ετήσιο προϋπολογισμό τα 45 εκατομμύρια, στα προνοιακά κερδοσκοπικά ιδρύματα οι υποβολές ήταν ύψους 1,4 εκατομμύρια ευρώ με προϋπολογισμό ετήσιο στα 3 εκατομμύρια και στα μη κερδοσκοπικά προνοιακά οι υποβολές ήταν ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια. 

Τα ποσά που κατέβαλαν ως rebate οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2012 ανήλθαν σε 193 εκατομμύρια ευρώ και το 2013 σε 176 εκατομμύρια. 

Αντίστοιχα, τα ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) για το 2012 ήταν 78,9 εκατομμύρια, το 2013 152,4 εκατομμύρια και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2014 φαίνεται να διαμορφώνονται σε 131 εκατομμύρια. 

Αντίστοιχα, το 2013 για τους συμβεβλημένους γιατρούς το clawback ανήλθε σε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, για τα διαγνωστικά κέντρα σε 119,2 εκατομμύρια, για τις ιδιωτικές κλινικές σε 179,4 εκατομμύρια ευρώ, για τα ψυχιατρεία σε 19 εκατομμύρια ευρώ, για τα κέντρα αποκατάστασης σε 33 εκατομμύρια, για τις κλινικές χρονίως πασχόντων σε 10 εκατομμύρια ευρώ, για τους φυσιοθεραπευτές σε 3,19 εκατομμύρια ευρώ. 

Επίσης, το rebate των γιατρών ανήλθε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, στα διαγνωστικά κέντρα 81,7 εκατομμύρια, στις ιδιωτικές κλινικές 39,7 εκατομμύρια, στις ψυχιατρικές κλινικές 12,5 εκατομμύρια, στα κέντρα αποκατάστασης 10,6 εκατομμύρια, στις κλινικές χρονίως πασχόντων 3,1 εκατομμύρια, και στους φυσιοθεραπευτές 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Σχόλια