ΠΕΕΒΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

Με έκπληξη και αγανάκτηση διαπιστώνουμε την μεγάλη καθυστέρηση της υποχρέωσης της Πολιτείας (Υπουργείο Υγείας - ΕΟΠΥΥ), να αναγγείλει τα ατομικά όρια (πλαφόν), παρ’ όλα τα υπομνήματα που έγκαιρα στείλαμε.

Η Υ.Α. έχει δημοσιευτεί από τις 18-8-14, ισχύει αναδρομικά από την 1-1-14 και κάθε ημέρα του Σεπτεμβρίου πλέον που περνά χωρίς την γνωστοποίηση των ατομικών ορίων, ενέχει τον κίνδυνο την με ευθύνη του Κράτους οικονομική ζημία των εργαστηριακών γιατρών.

Για λόγους άμυνας και προάσπισης των ευλόγων και νομίμων συμφερόντων των μελών μας και για την αποφυγή δημιουργίας μη υγιούς άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θεωρούμε ότι τα μέλη μας μπορούν να λάβουν υπ’ όψιν τους αυτό που υποστηρίζεται σθεναρά από πολλούς συναδέλφους και να σκεφθούν σοβαρά, ως λύση ανάγκης, την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργαστηρίου τους μέχρι τη 1η του επόμενου μήνα, (εκτός εάν ανακοινωθούν τα ατομικά όρια νωρίτερα), εφ’ όσον κρίνουν ότι η περαιτέρω λειτουργία του, τους εξαναγκάζει σε απαγορευτικά ζημιογόνο εκτέλεση εξετάσεων.
Για το ΔΣ

        Ο Πρόεδρος                                    Η Γ. Γραμματέας 

Σπύρος Κραμποβίτης                                Μαρία Καλαμάρη

Σχόλια