Διευκρινήσεις για το όριο συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων ανάλογα την ειδικότητα

Με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση Υ9/70521 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΦΕΚ Β’/ 2243/ 18-08-14) καθορίστηκε για κάθε ιατρική ειδικότητα και για κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων συγκεκριμένο αριθμητικό όριο ανά παραπεμπτικό και ανά ΑΜΚΑ συνταγογραφούμενων εξετάσεων οι οποίες μπορούν να διενεργηθούν από ιδιώτες παρόχους και να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Επειδή δέχομαι αρκετά e-mail & τηλεφωνήματα για το ποιος δικαιούται τι και ειδικά πως διαβάζεται ο σχετικός πίνακας του παραρτήματος Γ σημειώνω τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Eνώ δόθηκαν τα στοιχεία του κλειστού προϋπολογισμού ανά νομό για το 2014, δεν δόθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία αιτούμενων δαπανών για το 2013, ώστε να εκτιμηθεί ο υπολογισμός του ανώτατου ορίου ετήσιας αμοιβής κάθε παρόχου καθώς και τούψος της περικοπής που θα του επιβάλλεται. 

Ακόμα αναμένουμε την ανακοίνωση του ετήσιου plafond ανά εργαστηριακή μονάδα για το 2014 αλλά και η ενσωμάτωση των συνταγογραφικών οδηγιών στο σύστημα e-syntagografisis. 
Οι εργαστηριακοί αναμένουν μέσω του e-ΔΑΠΥ τα ανώτερα όρια (plafond) παροχής διαγνωστικών εξετάσεων στους ασφαλισμένους για κάθε πάροχο.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Για να διαβαστεί ο πίνακας πρέπει να γνωρίζουμε την κωδικοποίηση (πατήστε την εικόνα)

Με τα ανώτερα όρια συνταγογραφούμενων ιατρικών εξετάσεων απαγορεύει ουσιαστικά την διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των ιατρών αφού με τον τρόπο αυτόν παραπέμπει τους ασφαλισμένους στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία για να πραγματοποιήσουν δωρεάν τον έλεγχο. 

Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος που θα επιλέξει τον ιδιωτικό πάροχο του ΕΟΠΥΥ για να πραγματοποιήσει τον εργαστηριακό του έλεγχο, θα επιβαρυνθεί εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη των εξετάσεων που ξεπερνούν το προκαθορισμένο όριο.

Ακολουθεί η σχετική νομοθεσία...

Σχόλια