Τρόπος λειτουργίας της ανώνυμης Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ).


Ακόμη και με «κλείσιμο» απειλούνται τα δημόσια νοσοκομεία που θα παρουσιάσουν αρνητικά οικονομικά στοιχεία και υψηλά κόστη λειτουργίας. Στην παραδοχή αυτή κατέληξε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης αναφερόμενος στην δημιουργία και λειτουργία της ανώνυμης Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ).

Η ΕΣΑΝ προβλέπεται στο νομοσχέδιο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων – Σύσταση και Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια αύριο Τετάρτη.

Όπως εξήγησε ο κ. Βορίδης, το νομοσχέδιο προωθεί «τη διαμόρφωση ενός κοστολογικού συστήματος το οποίο αφορά τις νοσοκομειακές δαπάνες» και αφορά τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Στο κοστολογικό αυτό σύστημα διαμορφώνονται 900 διαγνωστικές ομάδες ώστε να υπάρχουν κοινές χρεώσεις για όμοιες υπηρεσίες.

Ουσιαστικά – σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας – καθορίζονται με τεχνοκρατικό τρόπο τα κόστη προκειμένου να συντάσσονται αξιόπιστοι προϋπολογισμοί. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι με τον τρόπο αυτό ελέγχεται και η οικονομική αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων, συμπληρώνοντας ότι «σε μια ορισμένου τύπου λογική θα μπορούσε να πει κανένας να κλείσει το νοσοκομείο. Σε μια άλλου τύπου λογική θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος όχι, να το χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός το νοσοκομείο αυτό, γιατί παρέχει κοινωνική υπηρεσία στην περιοχή του και εμείς θέλουμε να την έχουμε».

Αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της ΕΣΑΝ ο υπουργός σημείωσε πως σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει πιλοτικά -μέχρι τον Ιανουάριο του 2016- σε ορισμένα νοσοκομεία τα οποία θα επιλεγούν με υπουργική απόφαση. Στη συνεχεία θα εφαρμοστεί συνολικά αλλά πιλοτικά σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι τις αρχές του 2017, ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται κανονικά.

Σημειώνεται ότι «το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1 εκατ. €, καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο». Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές μόνο προς αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών (ποσοστό 20% του συνόλου των μετοχών), σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ποσοστό 29%), ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει με 51%.

Παράλληλα, απαγορεύεται η περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών, η αναμεταβίβαση των μετοχών, παρά μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΕΣΑΝ θα αναλάβει να προσαρμόσει στις ελληνικές συνθήκες τα γερμανικά DRG’s. Τα δικαιώματα χρήσης του συστήματος θα αγοραστούν με βάση μια συμφωνία που θα συνάψει το ελληνικό δημόσιο με το γερμανικό ινστιτούτο InEK. Το κόστος είναι 600.000 ευρώ και συνδέεται με το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΣΑΝ ( 1 εκατ) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου