Προκηρύχθηκαν 65 θέσεις επιθεωρητών Υγείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνολικά 65 θέσεις επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.
Οι 51 θέσεις αφορούν την κεντρική υπηρεσία του ΣΕΥΥΠ της Αθήνας και οι 14 το περιφερειακό γραφείο του ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας – Θράκης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπαστούν για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση διάρκειας τριών ετών.
Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ανά ειδικότητα, αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη, η οποία επισυνάπτεται.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου