ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας μέσω e-ΔΑΠΥ

Αθήνα, 25/7/2014 

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού
Διεύθυνση Πληροφορικής
Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι
Τηλ. 210 6871785
ΦΑΞ. 210 8110813
Email: amanaaer2@eopvv.gov.gr

Προς
Συμβεβλημένους Γιατρούς και Παρόχους ΥγείαςΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Σας πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος (ΑΤΛΑΣ), σας γνωρίζουμε, ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ασφαλιστική Ικανότητα), μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, θα ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας.

Μέσω της εφαρμογής, ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για τα άμεσα και έμμεσα μέλη (με αναφορά στο άμεσο μέλος), σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ως προς τη διάρκεια ισχύος της ικανότητας, βάση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται, ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας και ειδικότερα στις περιπτώσεις, που το σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου