25-07-2014 Δ.Τ. Κατάργηση κωδικών διαγνωστικών εξετάσεων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων και μετά από μελέτη του σχετικού καταλόγου κωδικοποίησης, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων κωδικών εξετάσεων, για τις οποίες έχουν παρατηρηθεί τα εξής: 

1. Αφορούν σε διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης 

2. Περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις 

3. Είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη 

4. Περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα. 

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ στηρίχθηκε στο πόρισμα 5μελούς Επιτροπής, που συστάθηκε με την συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων - Κυτταρολόγων - Παθολογοανατόμων. 
Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ενωση Ελευθεροεπαγγελματιών και Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα δεν θα αποζημιώνονται, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Οι πρωτοβουλίες του ΕΟΠΥΥ για το εξορθολογισμό του πλαισίου αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων με την εισαγωγή κανόνων και οδηγιών θα συνεχιστούν.

Σχόλια