Ο ΙΣΑ είναι υπέρ του ελέγχου αλλά ενάντια σε κάθε λογιστική πρακτική η οποία καθιστά ανεφάρμοστη την τεκμηριωμένη επιστημονικά θεραπεία

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμόν Υ9/οικ.53768/2014 (ΦΕΚ Β΄/1796/01.07.2014), Υπουργικής Απόφασης, δυνάμει της οποίας καθορίζονται ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, τα οποία όπως ορίζεται στην εν λόγω Υ.Α. έχουν προκύψει από στατιστική επεξεργασία δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2013, σήμερα το απόγευμα οι γιατροί ενημερώθηκαν μέσω του e-syntagografisi για τα μηνιαία όρια συνταγογράφησης τους.
Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει ο ΙΣΑ είναι ενάντια σε κάθε μορφή ελέγχου, η οποία στηρίζεται σε λογιστικά κριτήρια. Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση της υγείας θα επιτευχθεί θέτοντας πρωτίστως τους πυλώνες του ελέγχου, υλοποιώντας την συνταγογράφηση βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines), έτσι ώστε να καθιστά αδύνατη την μετακύλιση του βάρους στον ίδιο τον ασθενή της επιλογής του φαρμάκου του.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ΙΣΑ προσέφυγε από την πρώτη στιγμή κατά της αρχικής Υπουργικής Απόφασης που έθεσε για το μέτρο του “πλαφόν” στη συνταγογράφηση και είχε δικαιωθεί δυνάμει της υπ΄αριθμόν 59/2014 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ανέστειλε την εκτέλεση της ΓΠ/Οικ/2449/7-2-2014 Αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας.

Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας στον Υπουργό Υγείας, πλην όμως εάν δεν υλοποιηθούν όσα έχουμε θέσει κατ΄επανάληψη, θα εξαντλήσουμε και πάλι κάθε νομική διαδικασία για την διαφύλαξη της λειτουργίας του ιατρικού επαγγέλματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

1 σχόλιο: