Αύξηση 3,9% στις ασφαλίσεις ζωής το α΄ πεντάμηνο

Με ρυθμό 3,9% ενισχύθηκαν τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, εδραιώνοντας την τάση ανακοπής εντός του 2014 της πτωτικής πορείας του κλάδου, όπως αυτή καταγράφεται από την αρχή της κρίσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής ανήλθαν στα 701,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία ο κύριος όγκος είναι ασφάλιστρα από κλασικά αποταμιευτικά προγράμματα ή προγράμματα ζωής, οι εργασίες των οποίων, σταθεροποιήθηκαν στα 496,2 εκατ. Την ώθηση στον κλάδο έδωσαν κυρίως οι πωλήσεις επενδυτικών προγραμμάτων, οι εργασίες των οποίων αυξήθηκαν κατά 27,4% στα 111,1 εκατ., αλλά και οι πωλήσεις προγραμμάτων υγείας, που ενισχύθηκαν κατά 25,7% στα 37,8 εκατ. Αντίθετα πτωτική συνέχισε να είναι η πορεία των ομαδικών προγραμμάτων, που προσφέρουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους τους, οι εργασίες των οποίων μειώθηκαν κατά -6,5% στα 56,2 εκατ.

Στον αντίποδα των θετικών ενδείξεων που εμφανίζει ο κλάδος ζωής, είναι ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων, οι εργασίες του οποίου υποχώρησαν στο πρώτο πεντάμηνο κατά -8,2%, στα 909,6 εκατ. ευρώ. Αιτία είναι η συνεχιζόμενη μείωση των ασφαλίστρων για τη βασική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτου στον κλάδο αυτοκινήτου, που υποχώρησαν κατά -11,2% στα 430,7 εκατ. ευρώ. 
Η μείωση των ασφαλίστρων στον κλάδο αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, που οδηγεί σε πτώση των τιμών και επεκτείνεται και στο κομμάτι των συμπληρωματικών καλύψεων για τα οχήματα (ασφάλιση από φωτιά, κλοπή κ.λπ.), τα ασφάλιστρα των οποίων, υποχώρησαν περαιτέρω κατά -13,1% στα 90,5 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η μείωση των τιμών στα ασφάλιστρα συνιστά σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές, αρκετοί είναι εκείνοι που εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο πόλεμος τιμών μεταξύ των εταιρειών, δικαιολογείται από τις συνθήκες της αγοράς και τις απαιτήσεις αποθεματοποίησης, που δημιουργεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Το σύνολο των ασφαλίστρων τόσο από τους γενικούς κλάδους όσο και τον κλάδο ζωής, διαμορφώθηκε στο 1,6 δισ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου