Ιατρικά αντίμετρα

Η συμφωνία αυτή καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να προμηθεύονται από κοινού, αντί η κάθε χώρα ξεχωριστά, εμβόλια κατά πανδημιών και άλλα ιατρικά αντίμετρα.
Οι υπογράφοντες, ισχυρότεροι ως σύνολο, μπορούν μέσω κοινών συμβάσεων να προμηθεύονται εμβόλια κατά πανδημιών σε επαρκείς ποσότητες - και σε εύλογες τιμές - για την αντιμετώπιση πιθανών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Ο μηχανισμός αυτός συνεπάγεται οφέλη για όλες τις χώρες της ΕΕ, ιδίως για όσες αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την προμήθεια των εμβολίων αντιμετώπισης της πανδημίας της γρίπης H1N1 το 2009.
Πράγματι, η συγκεκριμένη πανδημία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν, αποτέλεσαν το έναυσμα για την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Εξάλλου, η εμβέλεια της παρούσας συμφωνίας υπερβαίνει το θέμα της προμήθειας εμβολίων για την αντιμετώπιση πανδημιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να διευρύνουν το πεδίο της συμφωνίας ώστε αυτή να καλύπτει επίσης την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων για άλλες μεταδοτικές νόσους, όπως ο ιός HIV/AIDS, η ηπατίτιδα Β ή ο ιός HPV.
Η υπογραφή της συμφωνίας είναι αυστηρά προαιρετική και μέχρι στιγμής το πρωτοποριακό αυτό μέτρο έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη 14 χωρών της ΕΕ. Άλλες οκτώ χώρες έχουν συμφωνήσει να υπογράψουν δήλωση προθέσεων για την υπογραφή της συμφωνίας στο μέλλον.
Πηγές: Ευρωπαική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου