Οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας

Τροπολογίες

 • Αρ. Τροπολογίας: 1495/109 20.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Υγείας
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά: α) με το Παρατηρητήριο Τιμών, β) τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, γ) τη μετακίνηση προσωπικού Υ.Πε και δ) το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1496/110 20.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Υγείας
  Περιγραφή: Παράταση θητείας μελών των Ανεξάρτητων Αρχών πλην του ΑΣΕΠ.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1497/111 20.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Υγείας
  Περιγραφή: Παράταση λειτουργίας των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και Θεσαλλονίκης
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1518/114 30.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Υγείας
  Περιγραφή: 1. Συμπλήρωση του άρθρου 98 του ν. 4182/2013 σχετικά με τις σειρές προτεραιότητας των ειδικευόμενων ιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 2. Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δαπανών ΕΟΠΥΥ. 3. Παράταση συμβάσεων θεραπευτών ιατρών του ΕΟΠΥΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1535/127 1.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Υγείας
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου