22/07/2014 - Εξουσιοδότηση για καταγγελία της σύμβασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 22/07/2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   Σας κοινοποιούμε το υπόδειγμα εξουσιοδότησης, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε άμεσα και να το αποστείλετε προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου μέσω e-mail ή φαξ.


      Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                         Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                                 Βιοχημικός

Σχόλια