ΠΑΣΙΔΙΚ 17/07/2014 - Πρόσκληση στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση

Πρόσκληση
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αθήνα, 17/07/2014 
  Την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/07/2014, θα διεξαχθεί η τελική έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας στο ξενοδοχείο « ΤΙΤΑΝΙΑ », στον συνεδριακό χώρο «Νίκη»  που βρίσκεται στον ημιώροφο του ξενοδοχείου, με ώρα έναρξης στις 17:30 π.μ. και λήξης της όλης διαδικασίας στις 21:30 μ.μ. Σας επισημαίνουμε την αλλαγή της αίθουσας από τον 10ο όροφο στον ημιώροφο. Επίσης σας πληροφορούμε ότι το Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ μας παρέχει το κλειστό πάρκινγκ με είσοδο από την οδό Φειδίου, στην προνομιακή τιμή των 8 ευρώ, στο οποίο μπορείτε να σταθμεύσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης.

   Σας υπενθυμίζουμε ότι, το κυρίαρχο θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε είναι η αντίδρασή μας στο καταστροφικό για τις μονάδες μας μέτρο της αρπαγής πίσω, όπως θα πρέπει όλοι να το λέμε, των αποζημιώσεων που δικαιούμαστε από τις διαγνωστικές εξετάσεις που εκτελούμε στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

  Η παρουσία σας κρίνεται άκρως απαραίτητη λόγω του σημαντικότατου, για την ίδια την επιβίωση των μονάδων μας, θέματος που θα εξετάσουμε και θα πρέπει να συμβάλουμε όλοι με τις απόψεις και προτάσεις μας στον καταλληλότερο τρόπο αντίδρασης για το ληστρικό αυτό μέτρο (claw back) που μας έχουν επιβάλλει και το οποίο μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή.   Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του καταστατικού μας : 

   α) Για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι την διεξαγωγή της, για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2014.

   β) Κάθε νομικό πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματι του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.  

   Στην περίπτωση που σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, την οποία και σας επισυνάπτουμε.


Με εκτίμηση 
       Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
    Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                         Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                                 Βιοχημικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου