Η πρόταση του ΕΟΠΥΥ για τα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα

Πρόταση κατέθεσε ο ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την κατανομή του προϋπολογισμού των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Ι.Δ.Ε.) βάση των πληθυσμιακών κριτηρίων, στον απερχόμενο υφυπουργό Υγείας κ . Αντώνη Μπέζα και αναμένεται να εκδοθεί το σχετικό σχέδιο της υπουργικής απόφασης.

Η πρόταση του ΕΟΠΥΥ για τα Ι.Δ.Ε. αναφέρει πως ο προϋπολογισμός του 2014 θα κατανέμεται σύμφωνα με την αναλογία πληθυσμού κάθε νομού στο σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας όμως υπόψη την αιτούμενη δαπάνη για ιατρικές πράξεις, σε κάθε νομό για το έτος 2013 και κατά αναλογία με την πραγματοποιηθείσα δαπάνη του κάθε Ι.Δ.Ε για το 2013.

Το μεν 75% της κατανομής θα αποτελεί το ανώτατο όριο της Βασικής Ετήσιας Δαπάνης (ΒΕΔ) για κάθε Ι.Δ.Ε της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής το δε 25% θα υπόκειται σε κλιμακωτή έκπτωση (rebate ).
Αν ένα Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο δεν ξεπεράσει τη ΒΕΔ που του αντιστοιχεί κάθε μήνα, το ποσό αυτό θα του καταβάλλεται χωρίς να υποστεί rebate ή claw back.
Σε αντιδιαστολή το ΙΔΕ θα υπόκειται σε claw back όταν έχει υπερβεί και το 25% τα προϋπολογισμού που υπόκειται και σε rebate, δηλ. έχει ξεπεράσει το 100% του κλειστού προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί.

Επίσης ορίζεται στην πόταση του ΕΟΠΥΥ ότι τα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα που θα είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μέχρι να καλύψουν έως και τις 8 πρώτες ημέρες κάθε μήνα ακόμα και αν έχουν καλύψει το προϋπολογισμό που τους αναλογεί.

Ειδικά όμως για τις τελευταίες επτά ημέρες κάθε μήνα τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα θα δικαιούνται να μην δέχονται παραπεμπτικά διαγνωστικών πράξεων δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, αν έχουν καλύψει την μηνιαία προϋπολογισμένη δαπάνη.

Δείτε εδώ το πλήρες σχέδιο της πρότασης του ΕΟΠΥΥ για την κατανομή του προϋπολογισμού Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων.

Σχόλια