Το σχέδιο Βορίδη για τους κοινοτικούς πόρους

Γράφει η  (Virus.com.gr)
Στη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της μεταρρύθμισης του τομέα υγείας με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας, σε ημερίδα για την αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων. Προτεραιότητα η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σημείωσε η Υφυπουργός Υγείας.

Προϊόν διαβούλευσης και λεπτομερούς σχεδιασμού από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Task Force και τον ΠΟΥ αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, σύμφωνα με το Μάκη Βορίδη.

Στην Ημερίδα Ενημέρωσης και Συντονισμού των Παρεμβάσεων του Τομέα Υγείας στα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε τη σημασία οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται να ανταποκρίνονται απόλυτα στις αναδυόμενες και επιτακτικές ανάγκες του πληθυσμού. 

Το στρατηγικό σχέδιο «καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών επιλογών που συνάδουν απόλυτα με τις γενικότερες ανάγκες της χώρας στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα βάσει των δεσμεύσεών της», ανέφερε ο κ Βορίδης, χαρακτηρίζοντας το μια άρτια, ρεαλιστική και συνεκτική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός αναφέρθηκε στους ανασφάλιστους και την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα της νοσοκομειακής περίθαλψης, την εκδοθεισομένη υπουργική απόφαση, θα είναι έτοιμη εντός της εβδομάδος, για τη ρύθμιση της φαρμακευτικής κάλυψης τους, αλλά και στο νομοσχέδιο το οποίο είναι υπό κατάρτιση και αφορά τα DRGs.

«Είναι σαφές ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή καθορίζεται η δυνατότητα περαιτέρω ενισχύσεως της μεταρρυθμίσεως του τομέα υγείας με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την περίοδο 2014-2020, στις κρίσιμες προτεραιότητες», σημείωσε ο κ. Βορίδης.

Οι προτεραιότητες αφορούν στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευομένων φορέων, την καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού, την εξασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος, τη διασφάλιση της ψυχικής αλλά και της δημόσιας υγείας του ελληνικού πληθυσμού και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων για την εξασφάλιση της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Βορίδης, πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι ελλείψει εθνικών πόρων για τη χρηματοδότηση των έργων, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν ουσιαστικά τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης. 

«Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς σχετικά με το σύμφωνο εταιρικής ευθύνης, είναι ο αυξημένος περιφερειακός τους χαρακτήρας που θα εκφραστεί μέσα από τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα στα οποία αναλύεται. Η έμφαση στην περιφερειακή διάσταση του συμφώνου εταιρικής ευθύνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας για την απόδοση των διαρθρωτικών αυτών πόρων σε εκείνους ακριβώς τους τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε. 

Κατά το Μάκη Βορίδη, η γνώση των τοπικών αναγκών, η εγγύτητα και η αμεσότητα των παρεμβάσεων είναι το ζητούμενο κατά την περιφερειακή σχεδίαση των ΠΕΠ. «Οι κύριες συνιστώσες της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2014-2020, συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές επιδιώξεις της πολιτικής Ευρώπη 2020 και είναι: επενδύσεις για βιώσιμο σύστημα υγείας, επενδύσεις στην υγεία των πολιτών, άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας», συμπλήρωσε και ανέλυσε το στρατηγικό σχέδιο του τομέα Υγείας. Τόνισε, δε, ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα να ολοκληρώσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε δημόσια νοσοκομεία. 

«Πρώτον, υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων καθώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής σοβαρών διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την διοικητική αναδιοργάνωση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητάς του, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μονάδων υγείας.

Δεύτερον, υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα παρέχοντας δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Τρίτον, στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την επιλεκτική και στοχευμένη αναβάθμιση των υποδομών. Μέσα στο σύγχρονο σύστημα υγείας, σε επίπεδο περιφέρειας, είναι δυνατόν να επιτύχουμε την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της χώρας ακόμη και αυτών που βρίσκονται στις πιο δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές».

Η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα επισήμανε πως, ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης προγραμμάτων του Υπουργείου για την περίοδο 2014-2020 είναι η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας, με ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και με την προμήθεια μηχανημάτων υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας στα δημόσια νοσοκομεία, η ενίσχυση του κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρα, αυτοκίνητα, κινητές μονάδες), ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος μεταφοράς, η δημιουργία Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής πύλης για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των φορέων, αλλά και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών αιμοδοσίας, με την εφαρμογή συστήματος ιχνηλάτησης αίματος και παραγωγών από τον αιμοδότη έως τον ασθενή.

Σχόλια