ΠΦΥ, αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία & κάλυψη του πληθυσμού στις προτεραιότητες για πόρους από το ΕΣΠΑ

Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων και λοιπών εποπτευομένων φορέων, η καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού, η εξασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος, η διασφάλιση της ψυχικής αλλά και της δημόσιας υγείας του ελληνικού πληθυσμού, περιλαμβάνονται στους κύριους άξονες και στις προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις του τομέα υγείας με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την περίοδο 2014-2020.
Για το θέμα αυτό, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, Ημερίδα Ενημέρωσης και Συντονισμού των Παρεμβάσεων του Τομέα Υγείας στα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υπό τον υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη και στην οποία παρούσα ήταν και η Υφυπουργός κυρία Κατερίνα Παπακώστα.
Το στρατηγικό σχέδιο, τόνισε ο υπουργός Υγείας, αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και λεπτομερούς σχεδιασμού, που το Υπουργείο έχει εκτελέσει στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Health in Action σε συνεργασία με την Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πλήθος εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Μάλιστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών επιλογών που συνάδουν απόλυτα με τις γενικότερες ανάγκες της χώρας στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα βάσει των δεσμεύσεών της.

Πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι ελλείψει εθνικών πόρων σήμερα για τη χρηματοδότηση των έργων, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν ουσιαστικά τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης, τόνισε ο κ. Βορίδης, προσθέτοντας:
«Αποτελεί βασική πρόκληση για το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο η ύπαρξη μεγίστης προστιθεμένης αξίας μέσω της συμβολής των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που θα αφορούν στον τομέα υγείας για τη χώρα και τις περιφέρειες.
Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς σχετικά με το σύμφωνο εταιρικής ευθύνης, είναι ο αυξημένος περιφερειακός τους χαρακτήρας που θα εκφραστεί μέσα από τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα στα οποία αναλύεται. Η έμφαση στην περιφερειακή διάσταση του συμφώνου εταιρικής ευθύνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας για την απόδοση των διαρθρωτικών αυτών πόρων σε εκείνους ακριβώς τους τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Η γνώση των τοπικών αναγκών, η εγγύτητα και η αμεσότητα των παρεμβάσεων είναι το ζητούμενο κατά την περιφερειακή σχεδίαση των ΠΕΠ. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, σας έχουμε καλέσει σήμερα εδώ. Για να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία και συμπόρευση των κεντρικών φορέων και των περιφερειακών αρχών. Οι κύριες συνιστώσες της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2014-2020, συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές επιδιώξεις της πολιτικής Ευρώπη 2020 και είναι: επενδύσεις για βιώσιμο σύστημα υγείας, επενδύσεις στην υγεία των πολιτών, άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
Και επί της ουσίας, το στρατηγικό σχέδιο του τομέα υγείας αναλύεται:
Πρώτον, στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων καθώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής σοβαρών διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την διοικητική αναδιοργάνωση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητάς του, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μονάδων υγείας.
Δεύτερον, στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα παρέχοντας δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Επί παραδείγματι, η απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης για μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, η συρρίκνωση των υπηρεσιών και η αυξανόμενη γεωγραφική απομόνωση των κατοίκων δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, επιδείνωσε την ήδη μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει την υλοποίηση της παρέμβασης του Health Safety Net, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστους πολίτες, καθώς και προσδιορισμού των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
Η παρέμβαση βρίσκεται σε ευθεία σχέση με όσα αναφέρονται στο νόμο 4238/2014 για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτού. Είναι σαφές ότι, για την εφαρμογή όλων όσων αναφέρονται στο νόμο αυτό, θα αξιοποιηθεί το σύνολο της υφισταμένης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδοτήσεως, ενώ θα υπάρξει η μόχλευση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Τρίτον, στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την επιλεκτική και στοχευμένη αναβάθμιση των υποδομών. Μέσα στο σύγχρονο σύστημα υγείας, σε επίπεδο περιφέρειας, είναι δυνατόν να επιτύχουμε την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της χώρας ακόμη και αυτών που βρίσκονται στις πιο δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα να ολοκληρώσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε δημόσια νοσοκομεία».
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, των Διοικητικών και Υγειονομικών Περιφερειών, των Γενικών Διευθύνσεων Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Κοινωνικής Ένταξης, Υγείας, Καταναλωτών, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου