Στροφή στις ιδιωτικές ασφάλειες υγείας

Επειτα από αρκετό καιρό συνεχούς συρρίκνωσης των ασφαλίστρων των κλάδων ζωής - με εξαίρεση τον κλάδο υγείας - έστω και περιορισμένα στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου η παραγωγή εμφανίζει θετικό πρόσημο, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο αριθμός των ασφαλισμένων που προχωρεί σε ακύρωση των συμβολαίων τους. Πρόκειται για ενδιαφέρουσες τάσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο του 2014, που είναι ενδεικτικό στοιχείο των διαθέσεων που φαίνεται να επικρατούν προϊόντος του χρόνου σε αξιόλογο τμήμα της κοινωνίας.
Η αποδόμηση του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οδηγεί τμήματα της κοινωνίας - που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την επιλογή τους - ξανά στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ως εκ τούτου η κατά 2,5% αύξηση της παραγωγής που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο θεωρείται σαφής ένδειξη των νέων τάσεων.
Μάλιστα, ο κλάδος υγείας συνεχίζει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς - «τρέχει» με 25,9% - επιβεβαιώνοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυξάνεται κατά 7,6% η παραγωγή ασφαλίστρων συνδεδεμένων με επενδύσεις και μειώνεται η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων κατά 2,1%, γεγονός που αποδίδεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Συρρίκνωση των κλάδων κατά ζημιών

Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι κατά ζημιών συνεχίζουν σχεδόν στην πλειοψηφία τους να συρρικνώνονται.
Συνολικά πάντως στο ίδιο διάστημα έχασαν το 5,7% και λόγω του μεγέθους που έχουν επηρέασαν και τη συνολική παραγωγή της ασφαλιστικής αγοράς.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 59 ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων του 2013 η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων ζωής ανήλθε στα 421,05 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5% έναντι του 2013 και των ασφαλίσεων κατά ζημιών που ανήλθε στα 565,22 εκατ. ευρώ σημειώνοντας κάμψη κατά 5,7%.
Συνολικά η παραγωγή ασφαλίστρων της ελληνικής αγοράς στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στα 986,27 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 2,4% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2013 - έτσι το 42,7% της συνολικής παραγωγής προέρχεται από τους κλάδους ζωής και το 57,3% από τους κλάδους κατά ζημιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών με παραγωγή πάνω από 262 εκατ. ευρώ και καλύπτει το 46,5% του συνόλου. Ακολουθεί στην επόμενη θέση ο κλάδος της πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως με 103 εκατ. ευρώ και 18,3% επί του συνόλου. Αλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι των χερσαίων οχημάτων με 58 εκατ. ευρώ και 10,2% επί του συνόλου, οι λοιπές ζημιές αγαθών με 44 εκατ. ευρώ και 7,7% επί του συνόλου και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 23 εκατ. ευρώ και 4,1% επί του συνόλου. Αντιστοίχως οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 156 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 27,5% του συνόλου και στο πρώτο τρίμηνο του 2014 η μείωση ανέρχεται στο 3,7%.
Και η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 5,7% οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις όλων σχεδόν των κλάδων κατά ζημιών, ενώ αύξηση της παραγωγής σημείωσαν οι κλάδοι πιστώσεων κατά 14,3% και βοηθείας κατά 6,7%.
Αύξηση της παραγωγής
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής ανήλθε στα 421 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου - τα 305 εκατ. ευρώ ή το 72,4% του συνόλου - να συγκεντρώνεται στον κλάδο ζωής. Η παραγωγή των ασφαλίστρων στους κλάδους των ασφαλίσεων που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις ανήλθε περίπου στα 59 εκατ. ευρώ και με μερίδιο επί του συνόλου 14%, ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 35 εκατ. ευρώ ή το 8,3% της παραγωγής. Με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ παρατηρείται αύξηση της παραγωγής σε όλους τους κλάδους εκτός από τον κλάδο διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Σχόλια