Και από ιδιωτικά φαρμακεία τα σκευάσματα για τις σοβαρές παθήσεις

Από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να προμηθεύονται τα σκευάσματά τους οι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις.
Τα φάρμακα αυτά διατίθενται σήμερα μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων νοσοκομείων.
Η σχετική απόφαση αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη από τον υπουργό Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι φαρμακοποιοί θα έχουν κλιμακούμενο ποσοστό κέρδους, το οποίο θα συναρτάται από την τιμή του σκευάσματος (βλ. συνημμένο αρχείο).

Συγκεκριμένα, για σκευάσματα με τιμή έως 100 ευρώ κέρδος είναι 32,4%, από 100 έως 150 ευρώ 28%, από 150 έως 200 ευρώ 23%, από 200,1 έως 300 ευρώ 16%, από 300,1 έως 400 ευρώ 12%, από 400,1 έως 500 ευρώ 9%, από 500,1 έως 600 8%, από 600,1 έως 700 ευρώ 7%, από 700,1 έως 800 ευρώ (6,5%), από 800,1 έως 900 ευρώ 6%, από 900,1 έως 1.000 ευρώ 5,5%, από 1.000,1 έως 1.250 ευρώ 5% και από 1.250,1 έως 1.500 ευρώ 4,25%.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το ποσοστό κέρδους τους θα είναι μειωμένο σε σχέση με τα άλλα σκευάσματα που διαθέτουν (μεσοσταθμικά κατά 1,5%).

Με τον τρόπο αυτό – είπε – το συνολικό ποσοστό κέρδους του κλάδου υποχωρεί από το 19% στο 17,5% και επίκειται νέα μείωση, ώστε να φτάσει στο 15%, όπως προβλέπει μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.

Συμμετοχή

Τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα αποζημιώνονται πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμετοχή. 
Ο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία προμηθεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε νοσοκομειακή τιμή μείον 6,5%.
Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια