Παράταση για τους γιατρούς που θέλουν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ

Παράταση έως το τέλος του μήνα, έδωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τους πρώην γιατρούς του Οργανισμού, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν εκ νέου ως συμβεβλημένοι.
Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, το μέτρο αφορά όσους γιατρούς δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή της δήλωσης, προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων γιατρών του Οργανισμού.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί από τους 3.000 γιατρούς, οι οποίοι επέλεξαν να μην ενταχθούν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).
Μπορεί, επίσης, να υποβληθεί και από γιατρούς, των οποίων έληξαν οι συμβάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τους γιατρούς της Κεφαλλονιάς, καθώς και όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4238/14.

Δήλωση

Να σημειωθεί ότι οι ιατροί μπαίνουν μέσω του λογισμικού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με τη χρήση του κωδικού τους, αποδέχονται την “Δήλωση ιατρού για την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ”.

Σχόλια